// Вие четете...

Мъдрости от миналото

ПЕПЕРУДАТА

Някога отдавна живеел в древен град един Майстор, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях се замислил веднъж, дали има въпрос на който нашият Майстор няма да може да отговори.
Той отишъл на зелената ливада, хванал най-красивата пеперуда и я скрил в дланите си. Пеперудата шавала с пипалцата си и гъделичкала дланите на ученика. Усмихвайки се, той отишъл при Майстора и го попитал:
– Кажете, каква пеперуда имам между дланите си – жива или мъртва?
Той здраво държал пеперудата и бил готов във всеки един миг да я смачка заради своята истина.
Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика, Учителят отговорил:
– Всичко е в твоите ръце.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар