// Вие четете...

Поведенчески модели

Парадоксът на зависимостите.

C72„Колкото по-рядко се срещаш, толкова по-желана е срещата.“

Парадоксът на зависимостите.

Изяснете пред самия себе си, как искате да функционирате във всички свои взаимоотношения, без напълно да отхвърляте компромиса, но като ликвидирате всяка възможност да бъдете манипулиран. Разговаряйте с всеки, от когото смятате, че сте психично зависим. Заявете, че възнамерявате да започнете да функционирате самостоятелно, обяснете какво изпитвате, когато вършите нещата от чувство за дълг. За начало този модел е много подходящ, защото отсрещният може изобщо да не подозира, какво чувствате като зависим човек.
Представете си, как се разправяте с хората, които са склонни да се налагат в живота ви. Пробвайте удара: „Не, не желая да го направя“, и проверете, как другият ще реагира на тази съпротива.
Уредете си среща с човека, под чиято зависимост сте, но в момент в който не се чувствате застрашен. По време на срещата му обяснете, че понякога се чувствате манипулиран и, че бихте желали той да престане, за да не изпитвате тези чувства. Добавете, че не желаете в даден момент да се чувствате в подчинено положение.
В момента в който усетите, че се поддавате на психичната си зависимост от някого, кажете му какво чувствате и започнете да се държите така, както вие искате.
Знайте, че родителите ви, партньорите ви, приятелите ви, началниците ви, децата ви често ще бъдат недоволни от вашето поведение, и помнете, че това няма нищо общо с личността и самооценката ви. Във всяко взаимоотношение човек неминуемо се сблъсква с известно неодобрение, но ако го очаквате, няма да се разстроите, когато то дойде. По този начин вие можете да разкъсате голяма част от оковите на зависимостта, които емоционално ви поробват.
Дори умишлено да избягвате да се срещате с хората, които имат власт над вас (родител, партньор, началник, дете), вие продължавате да сте зависим, ако изпитвате емоционална скованост по отношение на тях.
Ако се чувствате длъжен да ходите на гости на определени хора, запитайте се дали вие бихте желали и вас да посещават само по задължение. Ако не желаете това, поговорете откровено с тези хора. Разменете ролите си и ще осъзнаете, колко недостойно е да се поддържа една връзка по задължение.
Вземете решение да се избавите от ролята си на зависим човек, като се заемете с някаква приятна за вас дейност. Защо? Просто защото възнаграждението за собствената ви висока самооценка си струва цената, както в пари, така и във време.
Настоявайте да станете финансово независим, без да имате ограничения и без да трябва да давате отчет някому. Ако трябва да искате пари, за да харчите, вие сте в робско положение. Ако е невъзможно да станете финансово независим, измислете някакъв начин, за да печелите свои пари.
Осъзнайте, че имате нужда от уединение и, че не е необходимо да споделяте с някого всички свои чувства и преживявания. Вие сте неповторим и единствен. Ако смятате, че трябва всичко да споделяте, вие нямате избор и естествено ще сте зависим.
Дайте на детето стая, която е само негова. Осигурете му площ, която да може да владее и му позволявайте само да решава в границите на разумното, как да я организира. Оправеното легло не е по-здравословно в психично отношение от не оправеното, макар да сте свикнали да мислите обратното.
Когато сте на събиране с приятели не бъдете непрекъснато до партньорката си. Не смятайте, че сте длъжен винаги да сте край нея. Разделете се и в края на събирането отново ще сте заедно. Така ще натрупате двойно повече впечатления и опит.
Ако вие искате да отидете на кино, а партньорът ви иска да играе тенис, вие идете на кино. Краткотрайната раздяла ще направи моментите ви на близост по-щастливи и по-вълнуващи.
Правете малки излети сам или с приятели, без да се чувствате прикован към партньорката си. Когато се връщате вкъщи, ще изпитвате още по-голяма привързаност към любимия човек и в същото време ще цените високо независимото си функциониране.
Имайте предвид, че не сте длъжен да ощастливявате другите. Те сами се правят щастливи. Вие можете да изпитвате истинско удоволствие от общуването си с някои хора, но ако смятате, че задачата ви е да ги правите щастливи, то вие сте зависим човек, който също се чувствува потиснат, ако другият човек е потиснат. Дори нещо по-лошо, вие ще се чувствате така, сякаш сте го измамили, тоест ще изпитвате определени неудобства. Всеки е отговорен за чувствата си. Никой няма контрол над вашите чувства освен вие самия.
Помнете, че навикът не е причина да се извърши, каквото и да било. Това, че винаги сте се подчинявали на другите, не е достатъчно оправдание да допуснете нещата да продължат по същия начин.
Главното в ефективния начин на живот и отглеждането на децата е независимостта. Белегът на ефективния брак е минимално сливане, оптимална свободна волята и самоувереност. И макар да изпитвате истински страх да се откъснете от взаимоотношенията на зависимост, ако попитате онези, от които сте емоционално зависим с изненада ще откриете, че те най-много се възхищават от хората, които мислят и действат самостоятелно. Всъщност това е още по-голяма ирония. От вашата независимост се възхищават най-много онези, които полагат най-големи усилия да ви държат в подчинение.
Семейното гнездо е прекрасно място, където едно дете може да се развива, но излитането от гнездото е още по-прекрасно, както за излитащия, така и за онези, които наблюдават излитането.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар