// Вие четете...

Мъдрости от миналото

От кого, какво можеш да научиш?

СТАРАТА ЛИСИЦА.

Просветленият мъдрец Ден Ху Ве по повод учениците си имал навика да казва:
– Старата лисица ще научи повече от младия простак, отколкото младият простак се надява да научи от старата лисица.

ФИЛОСОФ И МИСТИК.

Философ и мистик се заблудили в гората в тъмна нощ. Това била много опасна гора, пълна с диви зверове; тъмнината била непрогледна. Единият бил човек на съмнението, другият – на вярата. Внезапно започнала буря, ударил гръм и ярко проблеснала светкавица.
Философът погледнал нагоре, мистикът погледнал надолу пътеката. В момента на проблясването на светкавицата пътеката била пред тях, осветена и ясно видима.
Философът погледнал мълнията и започнал да гадае: „Какво става?“ – и загубил пътеката.
Вие сте се заблудили в гора, още по-тъмна и гъста от тази в притчата. Нощта е още по-дълбока. Понякога просветват мълнии. Сведете очи към пътеката.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар