// Вие четете...

Климат

От какво се определя разнообразието на климата на Земята?

Климатът се явява една от физико географските характеристики на местността и по този начин той се определя преди всичко от географското положение на последната, тоест ширината, разпределението на сушата и морето, характера на сушата. В формирането на климата на която и да е местност, голяма роля играе нейната надморска височина, а за климата на морското крайбрежие и островите – морските и океански течения.
Какво е микро климат?
Това е климат на неголяма територия, намираща се в обширна климатична зона. Притежавайки общите за цялата зона основни характеристики, климатът на такава ограничена територия се отличава с някои свои особености, които са свойствени само за нея. Пример за микро климат може да се счита климата на оазисите в безводната пустиня, където в сянката на палмите в близост до извора, винаги е прохладно и за разлика от окръжаващата местност има почва на която има растителност. Със свой микро климат се отличават и градовете, гористите полоси и т.н. Понятието „микро климат” се отнася само за приземния слой на въздуха над някаква територия. В последните години се употребява терминът „микро климат за помещение” под който се разбира изкуствено поддържан режим на метеорологичните елементи в закрито помещение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар