// Вие четете...

Морал и Православие

От какво зависи силата на волята?

„Ненаситният човек е винаги нещастен.“

Всъщност от какво зависи силата на волята?

Това, което наричаме воля е израз на нашата същност, тоест на нашето „Аз съм“. Но можем ли да развиваме силата на нашата воля и как това може да стане? Да, когато говорим за „развитие на волята“, ние всъщност разбираме такова развитие на модела, чийто приоритет са нашите искания и желания, постигането на които се превръща в господстваща воля.
Волята е достатъчно силна, ако желанията ни са достатъчно силни, но и тя се нуждае от развитие. Най-общо казано модела на мислене у човека може да се определи като два вида. Единият вид, който нарекохме пасивен, едва надхвърля инстинктивното усилие и прилича на „протичащо от само себе си мислене“, а възникването му не изисква никаква или почти никаква сила на волята. Другият вид, наречен от нас активен мисловен модел, възниква в резултат на по-силно или по-слабо искане, предизвикано от силата на волята.
Колкото повече развиваме активния модел на мислене, толкова по-силна и по-могъща става волята ни за осъществяване на нашите желания. Тази силна воля ние често определяме като силен дух, тоест човек, който разбира закономерностите на превъзходството на духа, има безспорно преимущество пред хората, на които са известни само пасивните усилия на ума. Силна воля, силен дух, огромни усилия за постигане на средства за достигане на удоволствия, тоест извеждане на първичното над висшето. Моралните хора не се стремят към първичното, тоест към достигане на удоволствия, а към духовно и най-вече морално превъзходство. Лошото е, че този който е избрал модела на удоволствията, не може да бъде спрян с морални средства, но в края на краищата, той трябва да бъде разкрит, тоест да му бъде свалена маската, да бъде показан пред общността, като образ на „морален” водач, той трябва да изгуби своята привлекателност. Пътят е един да му се свали „овчата кожа и да се покаже вълчия му нрав”.
Така въздействието на „моралния, привлекателния” образ ще престане да влияе на другите. Ясно е, че пасивните сили са по-слаби от активните, но и те, повтаряни достатъчно често, придобиват определена сила. Остава да се убедим, че за оказване на непосредствено въздействие върху ума на другите с помощта на мисловния модел е необходимо силно волево желание, тоест силно да искаме то да се превърне в действителност. И, колкото по-силно е то, толкова по-силно е и оказаното въздействие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар