// Вие четете...

Черно море

Особености на теченията в Черно море.

„Трябва бързо да правиш това, което не е важно, за да правиш бавно важното.“

По отношение на корабоплаването най-голям интерес и практическо значение имат два вида течения – фрикционни (дрейфуви) и приливно отливни.
Съществуват следните случаи на фрикционни течения.
Първо – установено дрейфуво течение в дълбоко море, предизвикано от вятър с постоянна сила и постоянно направление.
Повърхностно течение, предизвикано от вятъра в открито море се отклонява от неговото направление в северното полукълбо на 45º на дясно, при което това отклонение не зависи нито от скоростта на вятъра и теченията, нито от географската ширина на мястото.
Под повърхностното течение се отклонява също на дясно от посоката на вятъра в която и повърхностното течение, но ъгълът на отклонение с дълбочината се увеличава. На определена дълбочина, която се нарича дълбочина на триене, дълбочинното течение е в обратна посока по отношение на направлението на повърхностното течение и неговата скорост е равна на 1/23 част от неговата скорост.
За определяне на зависимостта между силата на вятъра и скоростта на течението, предизвикано от същия този вятър се използва понятието ветрови коефициент, който е съотношение между скоростта на течението и скоростта на вятъра.
Второ – дрейфуво течение в плитководно море.
Ако морето не е дълбоко и неговата дълбочина е по-малка от дълбочината на триене, при разглеждане на развитието на течението, то се счита за плитко. В плиткото море теченията се формират по, по-различен начин в сравнение с дълбокото море. Така при намаляване на дълбочината на морето, ъгълът между направлението на повърхностното течение и вятъра ще е по-малък от 45º. Освен това, както е установено с наблюдения, ъгълът на отклонение в плитководното море зависи също и от силата на вятъра.
Трето – крайбрежна циркулация.
В близост до бреговата черта дрейфувите течения предизвикват сгон и нагон на водата, което довежда до възникване на градиентно налягане и градиентно течение (сгонно – нагонно). При дъното в слоя на дълбочината на триене се наблюдава придънно течение с променяща се скорост и направления в зависимост от релефа на дъното. С намаляване на дълбочината на морето направлението на дрейфувите течения се приближават към направлението на вятъра, а направлението на сгонно – нагонните течения се приближават към направлението на най-големия наклон на повърхността на морето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар