// Вие четете...

Черно море

Особености на вълнението в Черно море.

„Ако има какво да кажеш, има и какво да чуеш. За да говориш, трябва да знаеш за какво.“

Особености на вълнението в Черно море.

В прибрежната зона също така се наблюдава изменение на направлението на движение на фронта на вълните. Много често може да се наблюдава следната картина, когато вълните премествайки се в открито море перпендикулярно на брега при достигане на плитководие изменят своето направление и излизат успоредно на брега.
Излизането на вълните на малки дълбочини и тяхното разрушаване е свързано с три явления оказващи голямо влияние на практическата дейност на флота и морските съоръжения – прибой, бурун, разбиване. Ако вълните подхождат към плитководието и започнат да се разрушават, тогава ние наблюдаваме явлението прибой.
Прибойният поток и възникващото течение водят до това, че в прибойната зона възникват сили действащи в различни направления и на различни нива.
В зависимост от величината и направлението на тези сили в зоната на прибоя възниква преобръщащ момент въздействащ на плавателните средства, оказали се в зоната на прибоя. Ето защо плаването в плитки райони с малки дълбочини и излизането на брега по време на прибой е изключително трудна задача, а понякога и не възможна.
При разрушаването на вълните в подводни или надводни скали, или плитчини възниква явлението бурун, особено опасен при ветрово вълнение, когато цялото море е покрито с вълни с пенести бели зайчета и бурунът се слива с общия вид на развълнуваната морска повърхност. Често с приближаването към брега дълбочината на морето постепенно става по-малка и не далече от уреза на водата, брегът образува вертикална стена, където вълните се разбиват. При сгромолясването си водата се удря в дъното и го разрушава. Това явление е огромна заплаха за различните портови съоръжения.
На корабоплаването и деятелността на флота оказва влияние също и така наречената дълга вълна, която се проявява във вид на явлението тогун. В някои пристанища се наблюдава периодично придвижване на корабите стоящи на кея и то може да бъде толкова мощно, че е в състояние да скъса швартовите въжета.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар