// Вие четете...

Морал и Православие

Основни функции на разума.

„Никой не може да бъде винаги разумен.“

Основни функции на разума.

За да придобием по-ясна представа за тези две основни функции на разума, трябва да си представим два модела на поведение – активен и пасивен. На външен вид притежателите им поразително могат да си приличат, но в същото време да притежават различни качества и всеки от тях да е пригоден да изпълнява само тази функция за която е предопределен, тоест си е избрал.
При обща дейност те биха могли да си делят наполовина печалбите и загубите от общата им работа, ако така е направено разпределението от активния, а пасивния би го приел, вярвайки в морала на първия. Пасивният ще се занимава с дейности, които са добре организирани и регламентирани и предполагат добро изпълнение. Активният модел ще се занимава с задълженията по вътрешната организацията, външните контактите и най-вече с разпределението на печалбите, тъй като от двамата само той е способен на това.
Пасивният модел на поведение, по принцип е на човек добродушен, сговорчив и отстъпчив, който работи автоматично, като машина. Този човек не желае да променя нищо, нито в своите представи, нито в своите действия, но в същото време със своята суеверност и преданост, той сляпо вярва и проявява пълно доверие към активния и е склонен да повярва на всичко, което му се казва.
За да възприеме нова идея, е необходимо тя постоянно и дълго да му се втълпява. В присъствието на активния той е свикнал да се осланя на неговото мнение, а когато го няма, на мнението на други. Готов е да окаже всякаква услуга на всеки и да му даде почти всичко, което поиска, стига искането да е отправено в твърда и уверена форма. Бои се да не ви наскърби и ще ви обещае всичко само за да се освободи от вас и да не се наложи да ви откаже направо. Бихте могли да му предложите всичко, ако той остане без контрол и вие се възползвате от това. Въобще бихте могли чрез внушение да постигнете това, което сте си поставили за цел, ако го поискате уверено, като че ли съгласие за това вече има. Разбира се, че този тип хора ви е добре познат, тъй като по-голямата част от хората са именно такива.
Активният модел на поведение е на съвсем друг човек. Той е подозрителен, предпазлив, винаги нащрек и „твърд като камък“. За него няма дреболии. Счита за нужно без демонстрация да следи за действията на пасивния, за да не допусне да пострадат най-вече неговите интересите. Защо все пак активния трябва да е нащрек, тоест да упражнява активен контрол над пасивния. Ами, защото пасивният може да се окаже в ролята на „шаран”, какъвто си е и на практика, тоест да се хване на „въдицата“ на всеки, дори сам да я „захапе“, поради което наистина се нуждае от „контрол“. Ако активният случайно го изпусне от контрола си, много е вероятно да се случи нещо непредвидено, тоест реалността да се разминава с неговия вече изграден образ за действителността.
Имайте предвид, че моделът на мислене на всеки човек представлява своеобразен съюз на тези две функции, съответстващи на описаните по-горе два характера. Разбира се, че не всички модели са еднакви. Пасивният участник, макар и да има някакви различия при отделните хора, почти във всички случаи те притежават едни и същи черти и са зависими от активния участник.
Съществени различия се срещат сред активните участници. Едни от тях са образци на предпазливост, бдителност и разсъдливост, докато други владеят тези качества в по-малка степен и понякога са толкова „слаби“, колкото и пасивните им компаньони. Някои могат да бъдат изненадани, други – уговорени, трети – изкушени с ласкателства, както и да се поддадат на чуждо въздействие поради умора и следователно притъпена бдителност. Понякога могат така да се заинтересуват от нещо, че да оставят „посетителят“ незабелязано да внуши своите идеи и да постигне своето. Всеки има своите особености и слабости. И тъй като никой не е по-силен от слабостите си, то винаги може да се намери слабата му точка и да се проведе атака срещу нея.
И така, всичко зависи от умението ви да приспите бдителността на активния партньор. Това може да се постигне по много начини, важното е да намерите най-добрия. Ако някой от тях се окаже непригоден, опитайте друг. При такъв подход винаги ще постигнете целта си. „Страхливото сърце никога не покорява красавици.“ Но това може и да се случи, ако се заемете с тази работа както следва. А то става всеки ден. С едни по-леко, с други – по-трудно, но съпротивата на всички бдителни партньори може да бъде преодоляна, стига твърдо да се придържате към набелязаната цел.
Никога не приемайте „не“ за отговор. Спазвайте неотклонно това правило, все едно че ухажвате любимото си момиче. Тогава нито един, нито два, нито дори дузина отрицателни отговора не влизат в сметката. При такава тактика успехът ви е сигурен. Сполуката, както знаем е жена и следователно притежава всички особености на нежния пол.
Силата на внушението се увеличава чрез неговото повторение. Човек може да отхвърли дадено предложение, което му е направено веднъж, но ако го чуе няколко пъти, започва да вярва в него. Както се казва, една лъжа повторена много пъти, тя се превръща в „истина”, даже и този който я произнася започва да вярва в нея. Така, че в това няма нищо чудно, след като и ние сме повярвали на нещо, повтаряно ни много пъти, защо в него да не повярва и друг? При това внушението може да не предизвика реакция веднага, но резултатът няма да закъснее, достатъчно е само потвърждение. Ако заинтересувате с предложението си активния участник, вие подготвяте за него и пасивния, който ще прояви интерес към вашия разговор, получавайки потвърждение, резултатът е сигурен.
Образната представа за тези две функции на модела на тези двама участника ще ви помогне, както по-успешно да насочите вашето внимание, така и да се предпазите от внушенията на другите.
Желанието ви да повлияете върху някого при непосредствен контакт с него зависи изключително от силата на внушението, тоест от способността ви да притъпите бдителността на активния участник. Ще ви съдействат и два други могъщи съюзника: – непосредствения мисловен модел, съзнателно представен от вас, и несъзнателните му притегателни свойства.
Освен това трябва да развиете и едно друго основно качество на характера, увереност в самия себе си и вяра в собствените ви способности да постигате целите си. Вие можете да влияете върху другите, но не вярвате в това и не чувствате увереност в себе си, поради което то ви се струва трудно и недостижимо. Вие можете да го постигнете, стига само да опитате.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар