// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Осигуряване със спътникова информация.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“

Информационното осигуряване на потребителите с данни от ИСЗ се осъществява от функциониращата в Русия наземни комплекси за приемане и обработка на спътникова информация (НКПОИ). Задачата на НКПОИ се явява осигуряване на държавните органи от управлението, организациите от министерства и ведомства (Росхидромет, МО, МИС и други) с цялата достъпна информация от руските и задгранични оперативни спътникови системи, необходима за решаване на задачите по хидрометеорологичното осигуряване, мониторинга на извънредните ситуации от природен и технологичен характер, състоянието на обкръжаващата среда и други.

Наземния комплекс на Росхидромет осъществява приемането, обработката и разпространението към потребителите на данните, получени от всички руски и задгранични космически апарати от типа на NOAA, METEOSAT, GMS.

Основа на НКПОИ представлява система от три крупни центъра за приемане – ДУ НИЦ „Планета”, РЦПОД (Руски център за приемане и обработка на данни) осигуряващ получаването на спътникова информация за цялата територия на Русия. Тематическата обработка в интерес на потребителите се осъществява от научните и оперативните подразделения на ДУ НИЦ „Планета”. В състава на НКПОИ влизат също мрежата от АППИ (автоматичен прием на информация, 60 пункта). АППИ са установени на всички крупни летища, в областните бюра за времето и подразделенията на МО, което позволява оперативно получаване на спътникови данни и използването им при синоптичната оценка на хидрометеорологичната обстановка.

ДУ НИЦ „Планета” и АППИ осигуряват потребителите със следните видове космическа информация:

– оперативна хидрометеорологична космическа информация, преминала първичната обработка;

– природно ресурсна космическа информация, преминала първична обработка;

– космическа информация (хидрометеорологична и природно ресурсна), изготвена на основата на материали от космически снимки, съхраняващи се в архива.

Осигуряването на отраслите от икономиката с космическа информация е в съответствие с Постановление на правителството и други директивни документи. Хидрометеорологична и природно ресурсна оперативна космическа информация се предоставя безплатно на:

– министерството на отбраната;

– организациите на Росхидромет;

– организации и предприятия разработчици на космически системи (бордова и наземна апаратура) в периода на нейното летателно изпитание.

Осигуряването на потребителите с космическа информация, изготвена на основата на архивни материали, се заплаща по установени разценки за съответния вид продукция за всяка организация.

Космическа информация, преминала тематична обработка, се разпространява към всички потребители срещу заплащане, освен за прогностичните подразделения на Росхидромет.

Редът за предаване на космическа информация към потребителите срещу заплащане или без заплащане се уточнява по указания на Росхидромет.

ДУ НИС „Планета” се явява също главна организация на Росхидромет по осигуряването на ползвателите с архивни спътникови данни за природно ресурсните, метеорологичните и океанографските космически анализи. Архивът на ДУ НИЦ „Планета се явява раздел от Държавния фонд на РФ по спътниковата информация. Достъпът до информацията, получена от ИСЗ, се осъществява на свободна основа в съответствие с приетите в Русия регламентиращи документи.

Потребителите на спътникова информация могат да получат както изходни, така и обработени данни от ДФ. Изходната продукция се предоставя на потребителите на магнитни носители в различни стандартни форми. Информацията също може да се доведе до потребителите по каналите на Интернет.

Основни потребители на оперативна спътникова информация се явява ДУ „Хидрометеорологичен център на Русия”, който е под включен към локалната мрежа на ДУ НИЦ „Планета” и има достъп до цялата оперативна информация. Постоянни потребители на оперативна продукция се явяват също Управление на ХМС, научните организации на Росхидромет, подразделенията на МО и други.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар