// Вие четете...

Черно море

Оптични и хидробиологични характеристики на Черно море.

„Забавленията на богатите са грях за бедните.“

Цвят на водата.

Цветът на водата на Черно море в зависимост от съдържащите се в нея примеси се колебаят в широки граници. В северозападните части приемащи основната маса на повърхностния приток цветът на морето има синьо зелен тон. В средните и източните части на морето цветът преминава към зелено синьо, приближавайки се към III – V по скалата на цветност. В районите на устията на реките цветът на морето преминава към жълт тон, преминавайки в жълто зелен тон, в частност той е характерен за северозападната му част.

Прозрачност на водата.

Прозрачността на водите на Черно море е сравнително голяма, в западната му част тя е около 16 – 22 м, в средните части достига 18 – 24 м, в източната му част е около 25 – 28 м. В прибрежната му зона прозрачността се понижава до 6 – 8 м и даже достига 3 – 5 м в крайните северозападни части.

Цъфтене на морето.

Под цъфтене на морето се разбира такова масово развитие на фито, а понякога и на зоопланктона в повърхностния слой на морската вода, че това явление може да промени забележимо оптичните свойства на морската вода. Дебелината на този слой може да достигне от няколко милиметра до няколко десетки сантиметра.
Явлението се среща по българското крайбрежия през пролетно – летния период основно през май и юни и по-рядко през есента през месеците септември и октомври, като оцветява водите на морето от мръсно сив до мръсно кафяв цвят.

Светене на морето.

Някои видове морски бактерии, планктонови организми и по-големи животни имат способността да светят. Физическата същност на това явление е биолуминесценцията, при която люцеферинът (протеин с голяма молекулна маса) се окислява. Процесът се нарича люцифераза и се получава вещество, близко до витамин К. Енергията от химическата реакция, съпроводена от биолуминесценцията почти напълно се превръща в светлина без загуби на топлина.
Явлението се среща по българското крайбрежия и се причинява от микроскопични едноклетъчни, които през деня участват в цъфтежа на фито планктона, а вечер излъчват сребриста светлина.

Морски организми.

Във водите на Черно море се срещат голяма група морски организми, включваща почти всички бактерии, различни водорасли, мешести, червеи, ракообразни и мекотели. Натрупването на тези организми по подводната част на корабите имат отрицателен ефект върху скоростта на корабите, както и могат да нанесат значителни повреди на корпусите на плавателните средства и пристанищните съоръжения.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар