// Вие четете...

Атмосфера

Оптика на атмосферата.

„Всички искат да съзрат невижданото – гледай онова, което другите не гледат. Всички искат да овладеят недостъпното – заеми се с това, с което никой не се занимава.“

Оптика на атмосферата.

Многообразните оптически явления възникват при разпространение в атмосферата на електромагнитни вълни в оптичния диапазон (0,39 – 0,76 мкм). Особеност на светлините вълни се явява тяхното въздействие на очите на човека, възприемано като усещане за светлина.
Светло възприемащата обвивка на човешкото око (ретината) има два типа малки светло чувствителни елемента: фунийки, които са на брой около 7 млн. и пръчици, чийто брой е около 130 млн.
Фунийките са разположени в центъра на ретината. Те са способни да различават цветовете и работят при достатъчно ниво на осветеност, през деня. Поради това дневното осветление се нарича централно и хроматично.
Пръчиците се разполагат предимно по периферията на ретината и не различават цветовете. Те са способни да реагират на слабо осветление и основно работят през нощта. Нощното зрения се нарича периферно и ахроматично. В сумрака се превключва от единия към другия зрителен апарат.
В оптика на атмосферата се използват величини, макар и близки по съдържание, но все пак отличаващи се от въведените енергетични характеристики за лъчистата енергия.
И така, светлинния поток по съдържание е аналогичен на потока на лъчистата енергия, но ако последния характеризира излъчването и преноса на лъчистата енергия, то светлинния поток се определя само в тази му част, която предизвиква светлинни усещания в човешкото око, по-точно оказва въздействие на приемника на светлина.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар