// Вие четете...

Приложни науки

Определяне на направленията по небесните светила.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“

Определяне на направленията по по небесните светила.

При отсъствие на компас или в района има магнитна аномалия направленията по хоризонта могат приблизително да бъдат определени през деня по Слънцето, а през нощта – по Полярната звезда или по Луната.
В Северното полукълбо Слънцето изгрява през лятото примерно от североизток (рис. 9.5), а залеза е на северозапад. През зимата то изгрява от югоизток, а залязва на югозапад. Само два пъти в годината Слънцето изгрява точно от изток и залязва точно на запад (периодите на равноденствие, когато деня е равен на нощта, примерно 21 март и 23 септември).

Lin16В 13 часа местно време Слънцето се намира на юг в най-високата си точка над хоризонта (в зенита) и сянката от местните предмети има най-малка дължина и направлението й е на север. С преместването на Слънцето сянката се измества към изток.

За определяне посоките по хоризонта по Слънцето във всяко време през деня се използват стрелките на часовника. Те се установяват така, че часовата стрелка да е насочена към Слънцето (рис. 9.6).

Lin17Ъгълът между часовата стрелка и направлението към цифрата 1 (по лятно време – на цифра 2) на циферблата се дели на две. Бисектрисата на този ъгъл указва приблизително посока юг. Ъгълът се дели наполовина, защото изглежда, че Слънцето извършва пълен кръг около Земята за 24 часа. За това време часовата стрелка обхожда целият циферблат два пъти. Поради това бисектрисата на ъгъла показва направлението, в което светилото би трябвало да се намира по обяд, тоест по посока юг.
Разгледания способ дава сравнително правилен резултат в северните ширини и през зимата. През лятото и особено в южните ширини грешката може да достигне 25º и повече.
Посока юг може да се определи по Слънцето и по следния способ. Известно е, че видимото преместване на Слънцето по небосклона представлява примерно 15º за част. Ако, например, в 16.00 се проектира светилото на линията на хоризонта, отбелязваме в това направление ориентир и отлагаме от него в ляво (на изток) 45º, то това направление ще съвпада с направлението юг.
Полярната звезда винаги се намира на север. През нощта при безоблачно небе лесно е тя да бъде намерена по съзвездието Голяма мечка. Чрез двете крайни звезди на съзвездието Голяма мечка, мислено се прекарва права линия (рис. 9.7) и отлагайки по нея пет пъти отрязъкът, равен на разстоянието между двете крайни звезди.

Lin18Краят на петия отрязък показва положението на Полярната звезда, която се намира в съзвездие Малка мечка (крайната звезда на малкия „черпак”. Полярната звезда може да служи като надежден ориентир за удържане на направлението на движение, тъй като нейното положение на небосклона с течение на времето практически не се променя. Точността на определяне на направлението по Полярната звезда е от порядъка на 2 – 3º.
По Луната посоките на света на хоризонта се определят много по-точно, когато се вижда целият й диск (пълнолуние). Пълната Луна по всяко време се намира по посока, противоположна на Слънцето. Разликата във времето на тяхното местоположение е равно на 12 часа. Тази разлика на циферблата на часовника не се вижда, тъй като в 1 часа и 13 часа (съответно в 2 часа и в 14 час по лятно време) часовата стрелка ще се намира на едно и също място. Поради това световните посоки на хоризонта по пълна Луна се определят, както и по Слънцето.

Lin19Ако Луната не е пълна (увеличаване или намаляване), нужно е в началото да се раздели на око по радиуса диска на Луната на шест равни части, определя се колко такива части се съдържат по диаметъра на видимия сърп на Луната, и се отбелязва времето по часовника. След това от това време се изважда (ако Луната е в увеличение) или прибавяме (ако Луната е в намаление) количеството части, съдържащи се в частта по диаметъра на видимия сърп на Луната. Получената разлика или сума показва часът, когато в това направление, в което се намира Луната, ще се намира Слънцето. След това Луната се разглежда като слънце, към нея се насочва тази цифра от циферблата, която съответства на разчетения час, и се намира посоката юг, както това се прави по Слънцето и часовник.
Например, времето на наблюдение е 3 ч 30 мин (рис. 9.8). Видимата част на диска на Луната по диаметъра съдържа по оценка на око три шести по радиуса на нейния диск. Луната намалява. Следователно, Слънцето ще се намира в същото това направление, където в даденото време се намира Луната, в 6 ч 30 мин (3,30+3,00=6,30). Насочваме цифрата 6 от циферблата на часовника към Луната. Ъгълът между цифрата 6 и 1 се дели на половина и се получава направлението юг.
За да не бъде направена грешка, когато се взема разлика и кога се взема сума е полезно да се ползва мнемоническото правило, показано на рисунката.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар