// Вие четете...

Мистика и манипулации

Опасности и защита.

„Не се доверявай на човек, който слуша две литургии.“

Опасности и защита.

Разгледаните по-рано проблеми, въпреки че би трябвало да ни направят изключително внимателни при преценката на доказателствата, не трябва да отвличат вниманието ни от факта, че във всяко стадо има черни овце и че дадено братство, което е било основано и започнало дейност с най-добри намерения, може съвсем неумишлено, в резултат на невежеството и недостатъците на своите водачи, да започне да се приближава към Пътя на Лявата ръка. Невинни хора влизат в него, когато то е в процес на приближаване, макар и все още неоткрито, към черното, и тези съвършено невинни хора могат да се озоват във води, които са очебийно мръсни, макар и не още реално опасни.
Езотеричните опасности ще бъдат разгледани подробно в следващите публикации, но тук можем да се спрем на езотеричните опасности, които могат да се появят зад Булото на Храма, тъй като човешката природа е неизменна, където и да я срещнем, и показва много малко оригиналност в избирането на своя път към Чистилището. Може някой да помисли, че тук не е необходимо да разглеждаме тези въпроси, но за да постигнем поставената цел е нужно да направим това по три причини. Първо, защото по-голямата част от изучаващите езотеричното са жени и дори в тези дни на просветление те обикновено са невежи относно живота на подземния свят, а една Черна Ложа води по пряк и тесен път към земята на апашите и жените с леко поведение, отделно от другите й отрицателни страни. Второ, познаването на тези факти е от голямо значение за разграничителната диагностика. Трето, окултните сили съвсем нерядко се използват за постигането на нисши цели. Ето защо, винаги когато възниква въпросът за обикновена престъпност, свързана с дадена окултна организация, разследването може да е усложнено от наличието на смесица от методи, които принадлежат към друга област.
Ние трябва винаги да помним, че дадена ложа не непременно е била сформирана с изключителната цел да избягва закона. Тя може да е започнала дейност със съвършено законни цели, но е била експлоатирана от хора със злостни намерения. Поради секретната същност на своите действия, организационната структура на различните братства е податлива на нарушаване на закона под различна форма.
Една окултна организация е известна с участието си в трафик на наркотици; друга е замесена в развиване на противоестествени пороци; трета дегенерира в нещо, малко по-добро от дом с лоша слава, а нейният ръководител бе изключителен експерт в абортите. Други бяха забъркани в подмолната и разрушителна политика. Тези, които се присъединяват към братства, без да ги проучат щателно, а също и без препоръките на техните ръководители, могат да се окажат въвлечени в някое или във всички от изброените престъпления.
Зад булото на секретността, пазена от внушителни клетви, могат да се случат много неща. Ето защо е много важно да бъдете добре информирани за всичко относно характера, препоръките и пълномощията на водачите на такава организация.
Ако всички тези неща не ви се предложат с готовност, има нещо гнило. Мистериозният непознат, който току-що е пристигнал от Изтока или от Континента, и двете доста неясни и смътни места, е вероятно измамник.
Ако срещнете трудности в откриването на подробности за предишния живот на набедения адепт, може да направите запитвания в известното списание Трue („Истина“). Това списание бе основано първоначално с цел разкриване на злоупотреби във финансовия и обществения живот и по тази причина създаде „Черен списък“ на хора, които е по-добре да отбягвате. То е честно и неустрашимо в своите методи, като нито преследва определени личности, нито се съобразява с общественото им положение. То пази строг контрол върху окултното поле и поставя на позорния стълб шарлатаните – задача, за която трябва да има благодарността и подкрепата на всички, които вземат присърце каузата на религиозната Мъдрата Религия.
Най-разпространената опасност, на която е изложен човек в тази нежелана среда, е да бъде принуден да се раздели с повече пари, отколкото му е по джоба, по пътя на усъвършенствани с времето измами и изнудване, като второто е най-използваната форма в Черните Ложи. Единственият лек във всички такива случаи е да се поставят нещата в ръцете на полицията. Първо, това е ваше задължение като гражданин, за да не бъдат и други като вас изиграни и пожертвани по същия начин. Второ, ако не направите това, вашите преследвачи няма да ви оставят, докато не изсмучат всичко от вас, а дори и тогава все още могат да ви използват като „маша“ и оръдие за своите интереси. Никога не можете да се откопчите от един изнудвач, ако просто му дадете пари. Това обикновено е покана да дойде отново. Действайте бързо и крайно в самото начало и скоро ще достигнете края на своите тревоги.
Да се искат пари със заплахи е изнудване и шантаж; да се предизвикват действия по същия начин е престъпление. Всякакви споразумения или документи, подписани вследствие на заплахи, не са обвързващи. Заплахите не трябва да са непременно открити и вулгарни, като насочването на пистолет, например. Всяко нещо, което ви тласка срещу вашите склонности и стремежи, може да се тълкува като заплаха. Например да предположим, че ви е било споделено, макар и тактично, че ако не подпомогнете фондовете на организацията, ще се пуснат слухове за вашия интерес към окултизма и може да бъдете въвлечени в неприятности с роднини или работодатели – това в очите на закона е шантаж. В действителност всичко, което си играе със страховете на човека, е заплаха.
Нека сега да обсъдим какво е най-доброто действие в случай, че сте заплашени. Много рядко е по-мъдро да отговорите на заплахата със заплаха. Най-доброто е да отвърнете, че ще премислите и видите какво може да се направи, а след това да отидете в най-близкия полицейски участък и да разкажете всичко. Трябва да сте уверени в най-пълното съдействие и дискретност и че ще бъдат положени всички усилия да ви се помогне, дори ако трябва да признаете, че вие самите не сте напълно невинни. Ако отидете в полицията и разкажете откровено за състоянието на нещата или на популярен жаргон „им дадете царски доказателства“, властите ще поемат вашата защита.
Не се разубеждавайте от факта, че не можете да предложите някакви допълнителни доказателства в подкрепа на вашата декларация. Полицаите могат да ви кажат, че няма достатъчно доказателства, за да предявят обвинение; все пак, те ще направят разследване, а само този факт е достатъчен да уплаши изнудвачите, дори да ги прогони от страната. Те никога не спират да изнудват, докато им се дава. Нещо повече, вашата жалба ще бъде записана в полицейските доклади и ще бъде проведено наблюдение. С течение на времето може да постъпи друго оплакване или кой знае, може да има вече такова и тогава примката започва да се затяга.
Винаги помнете, че изнудвачът много повече се бои от разкриване, отколкото вие. Какъвто и неприятен факт за вас да знае той, нему предстои излежаването на присъда.
Не трябва да ви разколебава страхът от разкриването на вашите собствени прегрешения. Естеството на заплахите срещу вас, отправени от изнудвача, никога няма да бъде споменато. Не вие сте съдени в случая. Нито пък ще бъде разкрита вашата самоличност. Към вас ще се отнасят като към господин Х или госпожа У. Няма да бъдете третирани като нарушители или посочвани с пръст, а ще откриете, че на вас се гледа като на човек, който върши услуга на обществото и ще се положат всички усилия да се заглади и улесни вашия път. В наши дни се полагат определени усилия за спирането на това позорно престъпление и съдиите дават назидателни присъди и защищават жертвите по всякакъв начин, за да ги окуражат при даването на показания.
Но извън каквато и да е форма на принуда непредпазливите хора, докато са изпълнени с ентусиазъм или заслепени от новото освобождение, могат да се разделят със значително по-големи суми, отколкото могат да си позволят. Те могат дори да положат пред олтара всичко, което имат; и след това, разочаровани от последвалите събития, да съжаляват горчиво за това. В много такива случаи компетентният юрист може да постигне обезщетение и възстановяване на средствата. Съдилищата не гледат с добро око на огромните дарения, дадени за определени „движения“.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар