// Вие четете...

Стихийни бедствия

Окото на бурята.

„Лошата слава далеч отива.“

Окото на бурята.

Най-феноменално и загадъчно явление в тропическите циклони е централната част (окото на бурята) в което облачността е почти незначителна, особено в сравнение с обкръжаващата окото стена от облаци.
Традиционно е прието да се счита, че за окото на бурята са характерни низходящи движения на въздуха, но такива заключения не съответстват на това, че в циклона въздушните потоци се схождат към централната част и не могат да не предизвикат възходящи движения на въздуха, скоростта на които е максимална, най-вече в централната му част.
Основната причина за рязкото снижение на облачността в централната част на циклона е повишението на температурата на въздуха, обусловена от преноса на топлина от повърхността на океана към атмосферата с възходящи потоци.
Преносът на топлина в урагана нараства в резултат на силното вълнение на водната повърхност, вследствие на което значително се увеличава (до 8 пъти) площта на съприкосновение на въздуха с водата. Не бива да се забравя, че охлаждането на слой от океана само с 0,2°С и дебелина 50 м (а в условия на силно вълнение дебелината на слоя на премесване е още по-голяма), води до нагряване на стълб от тропосферата до 4 – 5°С. Преносът на топлина от океана е максимален в централната част на циклона, там където вертикалната скорост достига най-големи значения.
Повишаването на температурата в централната част на циклона с няколко градуса (по данни от наблюденията от 5 – 15°С в слоя 3 – 13 км) води до изпаряване на капките вода и снижаване на водността на облаците. Повишението на температурата с 6 – 10°С се съпровожда със значително понижение на водността (до 3 – 5 г/м³) на кълбесто дъждовната облачност в централната част на урагана и тя или напълно се разсейва, или пък се трансформира в по-малко водна, не даваща валежи. Това е основната причина за образуването на окото на бурята в тропическите циклони.
В основната част на циклона, където се формира стената от облаци, притокът на топлина от океана към атмосферата също играе някаква роля. Доколкото тук и температурата на повърхността на океана е по-ниска, отколкото в центъра, а и скоростта на възходящите движения се понижава от центъра към периферията, то притокът на топлина не е толкова значителен, щото съществено да измени водността на кълбесто дъждовните облаци, формиращи се във възходящите потоци.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар