// Вие четете...

Въпроси за времето

Оказва ли влияние въртенето на Земята на атмосферните условия?

Да, въртенето на Земята оказва влияние на атмосферните условия. Ако Земята беше неподвижна, не въртяща се, те биха били съвсем различни. Ъгловата скорост на въртене на Земята е еднаква за всяка точка от нейната повърхност със средна стойност 0,729*10-4С-1, линейната скорост на въртене на полюсите е равна на нула, а на екватора достига 464 м/с, тоест около 1700 км/ч, което на практика няма значение, тъй като цялата въздушна обвивка на Земята (атмосферата) се върти заедно с нея със същата скорост. Въртенето на Земята създава инерционни сили, в това число и отклоняваща сила, пропорционална на ъгловата скорост. Тази сила оказва влияние на всяко хоризонтално движение на въздуха, тоест на вятъра. Тя отклонява потока въздух от първоначалното му направление, в северното полукълбо – на дясно, а в южното – на ляво. Поради това вятърът в северното полукълбо духа от областта на високо налягане към областта на ниско налягане не по правата съединяваща техните центрове, а под някакъв ъгъл (прав или по-малък), така че ниското налягане остава от ляво, а високото от дясно, по отношение посоката на движение на въздуха. Във връзка с изравняване на неравномерното разпределение на налягането се предизвиква забавяне и възникналите ветрове духат продължително, създавайки едни или други условия. Освен това, до колкото отклоняващата сила има не еднакво значение на различните ширини (на полюсите тя е максимална, на екватора тя е равна на нула), движението на въздуха в различните географски райони има своите особености. Всичко това благоприятства формирането на вихри в големи мащаби (циклони и антициклони) във високите и умерените ширини и препятства тяхното възникване в близост на екватора.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар