// Вие четете...

Мистика и манипулации

Обсебване от духове

„Добро ли правиш – себе си възвишаваш, лошо ли правиш – себе си унижаваш.“

Обсебване от духове.

Дух е всяко същество или създание, което живее, работи и оперира на нефизическо ниво. Този общ термин често се заменя с призрак и някои от другите термини, описани тук. Терминът дух може да се използва за описание на ангели, водачи, същества от природата и душите на напусналите физическия живот.
Обсебването от духове описва някакъв вид дух (понякога и мисловна форма), който се е прикрепил към аурата или енергията на жив човек или към определено място. Взаимоотношенията често са като при паразит или вампир, тъй като създанието черпи от личната енергия на човека, за да се сдобие с по-голяма жизненост – за да се чувства по-живо.
Обсебването от духове се основава на принципа „подобното привлича подобно“. Ако се занимаваме с нещо лошо, то привлича към нас лоши създания. Ако посещаваме места, където стават лоши неща, голяма е вероятността да „прихванем“ някое от тези нисши създания, което може да се мотае там. Въпреки че има хора, които биха искали да повярвате, че е много лесно да се случи нещо подобно, всъщност не е така.
По-вероятно е да изпитаме проблеми с обсебването от духове, ако сме не балансирани и в лошо здраве, ако изживяваме травма, изпаднали сме в депресия или се занимаваме с дейности, които ни вредят. Докато поддържаме добро здраве, хармония и здравословни навици, никога НЯМА да имаме какъвто и да е проблем с каквото и да е продължително обсебване. Дори ако ни се наложи да прекараме известно време в обстановка, в която живеят нисши астрални създания, достатъчно е да вземем душ, за да се прочистим от всякакви обсебвания по нашата аура, ако сме в добро здраве. Колкото по-силна и вибрираща е нашата енергия, толкова по-малка е вероятността някога да имаме проблем с обсебвания, особено ако се придържаме към правила, които ще ни помогнат да поддържаме енергията си на високо, балансирано ниво и с лекота да предотвратяваме и коригираме всякакъв проблем с обсебването.
Нищо в духовното измерение не може да ни нарани, стига да запазим контрол и да подходим към него благоразумно. Ключът към предотвратяване на всякакви проблеми при контакта с духове е да помним, че ние контролираме всички аспекти на работата с духовното измерение. Повечето хора си навличат неприятности, защото използват неподходящи техники, проявяват духовно дилетантство или просто търсят емоции.
Ако някое създание демонстрира качество, което ни кара да се чувстваме некомфортно или поведение, което е неуместно, просто трябва да го отпратим. Ако поканим някого в дома си и той не покаже уважение към нас, разлива умишлено и се държи неуместно, ще му кажем да напусне и повече няма да го каним. Същото важи за работата с духове.
Ние контролираме всички аспекти на работата с духовното измерение. Ако някое създание покаже качество или темперамент, които не ви харесват, отпратете го. Не е нужно да толерираме грубото поведение в нашите физически взаимоотношения, не е нужно да го толерираме и в нашите духовни взаимоотношения. Разбира се, не е задължително духовният водач да знае повече от нас. Само защото някое същество е с по-нематериална форма от нас, това не го прави по-еволюирало, защото смъртта не ни прави задължително по-мъдри.
Последствията от работата с духове ще паднат върху собствените ни рамене, затова трябва да осъществим здравословна и надеждна връзка с тях. Всички добри връзки изискват много време и усилия, преди да се създаде истинско доверие. Нужно е време, за да откриете силните и слабите си страни, независимо дали във физическия или духовния свят. Подлагайте на проверка духовете. Не следвайте внушенията им сляпо.
Нашите истински духовни водачи ще очакват и приемат нашата проверка. Те ще бъдат търпеливи с нас, разбирайки, че хората се нуждаят от много доказателства, за да превъзмогнат съмненията си. Съмненията и тревогите няма да обидят нашите истински водачи.
При нови духовни водачи трябва да се пита за информация, която може да бъде потвърдена или проверена няколко пъти в продължение на 7-10 дни. Времевата рамка е различна в зависимост от водачите. Ако нещо се случи веднъж или два пъти, това все още е съвпадение. Когато започне да се случва повече пъти, значи действа нещо друго. Никога не трябва да разчитаме прекалено на духове. Никога не трябва да ставаме зависими от тях или да ги използваме, за да ни лекуват от самотата. Има много хора, които очакват водачите им да правят всичко вместо тях. Те дори често използват духа като извинение, че не предприемат нищо в собствения си живот. Трябва да адаптираме фразата „Бог помага на онези, които си помагат сами“ към „Духът помага на онези, които си помагат сами.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар