// Вие четете...

Черно море

Обобщение за хидрологичния режим на Черно море.

„Заради нови приятели не забравяй старите.“

Обобщение за хидрологичния режим на Черно море.

Средната скорост на теченията достига 0,9 възела. Направлението на теченията близо до брега са достатъчно устойчиви. При устойчиви и силни ветрове направлението и скоростта на постоянните течения забележимо се изменя. Близо до някои носове теченията могат да достигнат скорост от 1 до 3 възела.
Неспокойно Черно море е по често през зимата, когато повтаряемостта на височина на вълната е 2 м и по-голяма, почти повсеместно, е 30%. През лятото повтаряемостта на височина на вълната 2 м и повече съставлява 5 – 13%, през пролетта и есента тя е 15 – 17 %. Режимът на вълнението в прибрежните зони е много изменчив и в значителна степен зависи от местните особености на този или онзи участък.
Температурата на водата през пролетта повсеместно се повишава. В края на пролетта средните значения обикновено са 13 – 16ºС. През лятото на повърхността на морето средно температурата е от порядъка на 19 – 26ºС, с максимум през август. През есента тя се понижава и достига 10 – 13ºС. През зимата тя е преимуществено 8 – 9ºС, само в крайните североизточни и северозападни части на морето температурата на водата достига 4 – 0ºС, а понякога и по-ниско.
Солеността на водата на повърхността е средно 18,3‰ в откритите части на морето.
Плътността на водата е най-голяма през февруари, а най-малка през август.
Сгонно нагонните колебания на нивото в Черно море на плитководните райони достигат 1,5 – 3 м. Величината на сейшевите колебания на нивото достигат до 50 – 60 см, а понякога и до 1 м. Приливните колебания на нивото на Черно море са незначителни и не превишават 1- 12 см. В някои пристанища и заливи понякога се наблюдава явлението тегун.
Условията на разпространение на звука през лятото се влошават в сравнение с тези през зимата, тъй като през лятото в резултат на силна отрицателна рефракция звуковите вълни се отклоняват към дъното на морето и хоризонталната далечина на тяхното разпространение се намалява. Следователно през лятото далечината на действие на хидроакустичните станции ще е по-малак отколкото през зимата.
В плитководните райони енергията на звуковите колебания силно ще се поглъща от грунда на дъното, отколкото при големи дълбочини, а това означава, че ще се увеличава общото затихване на звука. Поради това далечината на действие на хидроакустичните станции в плитководните райони ще е по-малко отколкото дълбоководните.
При подходящи условия през пролетта и началото на лятото в Черно море е възможен подводно звуков канал на дълбочини 60 – 70 м.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар