// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Не можеш напълни, пълното до горе!

ПЪЛНАТА ЧАША.

При Учителя Нанин дошъл посетител, за да го пита за учението Дзен. Но вместо да слуша, той непрекъснато говорел за собствените си разбирания.
След някое време Нанин поднесъл чай. Налял чашата на госта, но продължил да налива и след напълването й. Накрая гостът не издържал.
– Не виждате ли, че е пълна догоре? – попитал той. Не може да поеме повече.
– Точно така – отвърнал Нанин и най-после спрял да налива.
– Също като тази чаша и ти си преизпълнен с твоите собствени идеи. Как можеш да очакваш от мен да ти дам учението Дзен, щом не ми предлагаш празна чаша?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар