// Вие четете...

Мистика и манипулации

Нещо по-веществено от разума.

„Беда, за която знаеш отрано, не може да ти навреди.“

Нещо по-веществено от разума.

Преди да приключим с темата за атаката от тленни човешки същества, трябва да разгледаме проблема за етерната проекция. В този случай работи не само разумът, но и нещо, което е почти физическо; достатъчно физическо, за да остави драскотини по тялото на жертвата, да разхвърля мебелите или най-малкото да вдигне значителен шум.
Там, където стават такива неща, е очевидно, че се сблъскваме с нещо по-веществено от разума. Независимо че един разум може да въздейства върху друг и чрез него върху тялото до степен, която е трудно да определим с настоящите си познания, той не може да манипулира материята пряко: т. е., вие не можете да счупите прозорец посредством една мисъл. Трябва да има някакво физическо средство, което може да бъде манипулирано от разума, ако трябва да има въздействие върху материята. Живото тяло е като инструмент: то е манипулирано от разума винаги, когато прави преднамерено движение, а действията при духовното измерение са просто едно продължение на този принцип към рефлексиите мускули и физиологични процеси, които обичайно не са направлявани от съзнателния ум. Окултистите поддържат тезата, че разумът действа върху тялото чрез етерния двойник, както се нарича „смъртния разум“ на „Християнската наука“. Ние можем неразумно да заключим, че когато физическо действие се извършва на разстояние чрез окултни методи, това става посредством етерния двойник.
Етерният двойник е в основата си тяло от магнитни вълни, в чиято рамка се задържат като в купа всички клетки и фибри на физическото тяло. Но по средата между етерното тяло и твърдото физическо тяло съществува нещо, което може да се нарече суров изходен материал, от който се кондензира твърдата материя. Древните наричали този материал „съдържание“ или „първична материя“, а нашите съвременници предпочитат „ектоплазма“. Това е точно тази проектирана ектоплазма, която поражда феномени винаги, когато става дума за физически прояви. Ектоплазмата може да се проектира като дълги вълни, които действат на разстояние около 3,5 м; или като неясен облак, свързан с окръжаващата го материя чрез фина нишка. Този облак може да оформи ясни очертания, приличащи на живи и действащи като средства на съзнателните желания.
Широко известен факт е, че ако окултист, действащ извън тялото си, срещне неприятност на астрално ниво или ако бъде ударен или улучен от куршум, неговото физическо тяло ще носи белезите от това. Механизмът на появяването на тези белези трябва да бъде от същото естество като белезите, подобни на раните на Христос, при светците и особените физически белези и отоци при истеричните припадъци: мощно раздвижен, разумът въздейства върху етерния двойник, а той от своя страна – върху физичните молекули на своята мрежа. Можем смело да предскажем, че бъдещият напредък на медицината ще се дължи на познанията за същността и функциите на етерния двойник.
Следващият вид психична атака се извършва с помощта на изкуствено създадени елементали. Те се отличават от мисло-формите по това, че веднъж създадени от разума на магьосника, те притежават отделен и независим собствен живот, въпреки че са строго обусловени от понятията на своя създател. Животът на тези създания прилича на електрическа батерия; бавно изтича и ако не се подхранва периодично, постепенно отслабва и замира. Целият проблем по създаването, захранването, периодичното подхранване или унищожаването на тези елементали е много важен за практическия окултизъм. Изкуствените елементали се създават като се формира ясен образ на съществото, което се стремим да създадем във въображението, одушевява се с част от съответния аспект на самия създател и след това се инвокира в него подходяща сила. Този метод може да се използва за създаването на добро и на зло – ангелите – хранители се сътворяват по този начин. Казва се, че умиращи жени, които са загрижени за благоденствието на децата си, често ги създават несъзнателно.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар