// Вие четете...

Животните и растенията

На какво реагират животните и растенията?

Всички хора по един или друг начин се интересуват от състоянието на времето. В зависимост от характера на техните занимания, интересът им към времето е постоянен или епизодичен. Селските хора, рибарите, шофьорите, машинисти, пилоти, както и хора с други професии, работещи на открито, всекидневно са свързани с времето, което непосредствено влияе на тяхната производствена дейност, а в някои случаи и на техния бит. В зависимост от времето е не само човекът, но и всичко живо на Земята.
На времето реагират едва ли не всички живи организми, но в различна степен на оперативност и с различна степен на очевидност за наблюдателя. С удивително разнообразие са реакциите на животинския и растителния свят на измененията на времето, като едни организми реагират на състоянието на небето, осветеност, слънчеви сияния, други пък реагират на изменения във влажност и температура на въздуха на валежите, а трети на изменения на вятъра, атмосферното налягане и т.н.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар