// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Начини за управление на хората.

„Вземай не със сила, а с увещания“. (Биант 590–530 пр.н.е.)

Идеологически, религиозни и други технологически начини. За да може робите дълги столетия, от поколение на поколение да не разбират как ги обират с помощта на лихварството, как ги успиват и наркотизират, как ги убиват в бандитски разправи и между национални конфликти, робовладелците на всички нива на робовладение им е трябвало непрестанно да „пудрят мозъците“ на робите и да им „нашепват с ръка на ухото“, тоест „теоретично“ да обосновават създаваното от глобалната мафия беззаконие по отношение на цялото човечество. За постигане на тази цел „културната мафия“ използва особените методи на „културното сътрудничество“ – информационното оглупяване. При което именно тук тази мафия глобализатори в пълна мяра реализира своя принцип на управление „Разделяй и владей!“. За да не виждат робите главния виновник за всички беди, робите ги сблъскват едни с други. Едните роби ги изкарват виновни в очите на другите.

Такава шега се постига чрез внедряване на различни религиозни култове (за „вярващите“) и различни светски идеологии и партии (за „невярващите“). На едни (както казваше артиста Леонов във филма „Голямата промяна“) им „записват на дъсчица“ „Исус воскресе!“, на други „Аллах Акбар!“, на трети „Карл Маркс и Роза Люксембург са наши светци!“ и т.н. И всяка група, състояща се от милиони хора, като самолет в режим на автопилот, „лети“ по своята, записана в техния мозък, „програма“. В нужния момент авторите на тези „програми“ възбуждат нещо в тези програми и … „Джас-прас!“ – сблъскват „самолетите“ един с друг. Първо сърбите – християни „очистват“ албанците – мюсюлмани, малко по-късно всичко е на обратно. С тези „очиствания“ глобализаторите постигат своите цели. Измитат неудобен за тях глава на държава, вземат за себе си в собственост природните ресурси на някаква страна и т.н. При това робите с флагове и транспаранти ходят по митинги, „изразяват протест“, „заклеймяват позора“ и т.н. А тези, които са организирали тези политмасовки, се кикотят над тази „разбунена общественост“. Някои роби вземат в ръце автомати и се „борят за права“ на сърбите, негрите, чеченците, кюрдите и т.н. При това отдавайки своя живот.

Докато в НРБ имаше една (макар и лъжлива и измамна за хората) господстваща идеология – марксизъм, тогава раздор между хората нямаше, но след 1989 година на народа му вкараха отровата на „плурализма“. На хората казаха, че всеки може да живее според своите идеали, да създава свои партии, движения, организации. А ако идеалите не съвпадат? – Война.

Освен идеологията и религията сега в обществото има множество „технически и информационни технологии“. В техниката това са основно компютърни технологии, технологии за осъществяване на връзка, предаване на информация, транспортни технологии и т.н. Хората свикнаха с такива „услуги“. Бързо, удобно, комфортно.

Информационните технологии – това са различни „психотехники“, системи за бързо усвояване на големи обеми информация, а често и просто технологии за зомбиране на хората за определени цели. Тези информационни технологии сега са огромно множество и човек, не владеещ методите на различаване „кое е хубаво, кое е лошо“, кое му трябва, а кое му носи вреда, такъв човек трудно се оправя в целия този калейдоскоп технологии. Затова такъв човек много често даже и попада в „кофти“ ситуации.

Но и това не е най-мощното оръжие. Та нали всички технологии, идеологии и религии не възникват от само себе си. Тях трябва да ги сформираш, обосновеш, внедриш в умовете на хората, да ги поддържаш дълго време …

Хронологически (исторически) и фактологически начини. „Традициите на всички мъртви поколения тегнат като кошмар над умовете на живите“.

За сформиране и обосноваване на вярвания, култове, идеологии и т.н. „учените“ си служат с исторически митове и легенди. Например казват: „фактите са упорита работа“. Но всъщност това е лъжа! Фактите са много изменчива работа. Аз имам на ръката си 5 пръста. Тези пръсти аз мога да ви ги покажа откъм дланта – вие ще видите една картина. Мога да ви ги покажа откъм кокалчетата – картината ще бъде друга. А мога да ви покажа среден пръст – картината ще бъде трета. Пръстите навсякъде са пет, но вие ги виждате всеки път различно.

Какво е това история? Това е набор от факти. Една версия на историята е изложена от позиция на будизма, друга версия – от позиция на християнството, трета версия на историята – от позиция на исляма и т.н. Сега у нас ни набутват нова лъжлива история – еничарознание!

„Русия е християнска! Кирил и Методий! Благодарим ви, че ни дадохте писмеността!“. Така твърдят русите – християни. А какво, преди това в Русия не е имало писменост до тези двама „свети отци“? Имало е. А и още каква! И е имало в Русия своя висока култура. Русия е била страна на множество градове. Но „светия“ кръстител Владимир покръстил русите с огън и меч в юдохристиянство.

А другите руснаци твърдят, че „Русия е езическа страна“. Трети са потурчени и ислямизирани, и като радикализираните свещеници в джамиите им напудрят мозъците, те тръгват против християните. А против мюсюлманите и циганите ни вървят нашите младежи – футболни хулигани, „ултарси“ и „скинове“, а символът им е свастика – това е символ на фашизма на Хитлер, макар този символ Хитлер да го е взел от славяните. В Англия католиците застават против протестантите. В арабския свят шиитите застават против сунитите.

Такова разделение се базира на различни исторически митове, в които се излагат „факти“. Тоест всичко се прави по поговорката:

„Ти на мене – дума, аз на тебе – две!“. В Русия на хората сега е внедрено огромно множество исторически митове и легенди. Книжните лавици се огъват от книги на тази тематика. Поддръжниците на различни митове са непримирими помежду си.

Естествено, това се прави чрез без структурния способ не без участието на „световното задкулисие“ известно вече на читателите. Та нали „задкулисието“ знае мощта на това оръжие! По тази причина то по принцип не е могло да остави без внимание това направление на оглупяването на хората.

Ще приведа пример от своята практика – разказва К. Петров – от общуването си с хората в Тула. След изявление пред жителите мен ме поканиха на чай в дома на един от патриотите. Той действително е патриот, той с цялата си душа е за Русия, за русите. И той не само преживява всичко произходящо. Той действа: сам организира пикети, сам разработва и раздава листовки и т.н. Много активен и енергичен човек.

Оказа се, че той живее в блокче от времето на Хрушчов (хрущьовка), в двустаен апартамент със свързани стаи. И което мен не просто ме удиви, а направо порази, беше това, че цялата му квартира беше огромна библиотека с философска и историческа литература с патриотична насоченост, и не само. Той живее сам в квартирата. И започвайки от входната врата всички стени от пода до тавана са в книжни рафтове. При което и над вратите, и над прозорците. Кухнята – също всички стени – книжни рафтове. В едната от стаите (която не е преходната) в центъра й са натрупани няколко кубични метра книги почти човешки бой, високи около метър и половина, като е оставен един тесен проход между лавиците на стените и кубиците книги в центъра на стаята. Проход само по периметъра. В другата стая нещо подобно, вярно имаше диван за спане и до него маса за вестници, на която ние се разположихме да пийнем чай.

Естествено разговора започна с библиотеката. Оказа се, че КОБ (концепция за обществена безопасност) в нея присъства в пълен обем в този период от времето (а това беше някъде лятото на 2001 година). И което е удивително, домакинът беше във възторг не само от КОБ, но и от право противоположни трудове.

Честно да си кажа, аз бях шашардисан от начетеността и ерудицията на този човек. Също така ме удивляваше и настройваше неговото „прескачане“ от тема на тема и отсъствието на стремеж ясно да определи своето отношение както по самата тема, така и по обсъжданите автори.

По пътя към Москва, размишлявайки за случилото се, мен изведнъж ме озари. Та това е ярък пример за калейдоскопа в главата на човек. Той притежава множество фактологически материали, факти, събития, мнения. Той се опитва да намери истината, да стигне до целта, да се оправи с произходящото. Но … не може. Той си мисли: ето аз още малко ще прочета от този автор и всичко ще си дойде на мястото, всичко ще ми стане ясно. Той чете този автор, но мозайката не се достроява… Той поставя поредната книга на лавицата. И така по-нататък.

Защо? Ами затова, че той не е „излязъл на 1-ви приоритет“. У него го няма метода да различава едното от другото, правилното от невярното. А само такова различаване дава правилно и цялостно възприятие на света: „материя – информация – мяра“ плюс разбиране за това, че всички процеси във Вселената носят управляем характер.

Тоест този човек (добър, искрен патриот), той е „удавен“ във фактология, удавен от 2-ри приоритет, който го държи „на веригата“ на фактите и не му дава да се измъкне на 1-ви приоритет.

Образователният начин. (методологически) „Висша мъдрост е да различаваш добро и зло“ (Сократ 470–399 пр.н.е.)

И накрая, за най-мощното оръжие. За да може робовладелецът да живее добре, на него му е необходимо робите да работят добре. За това, робите да работят добре, робите трябва да притежават знания за изпълнение на своята работа. Но ако робите ще владеят всички знания, които робовладелеца знае сам, (а и по-големи, отколкото на робовладелеца), то те ще престанат да бъдат роби! Значи трябва на робите да се дават такива знания, и те да им се дават по такъв начин, че да знаят само това, което трябва да знаят само за своята работа, но да не овладяват пълната мяра знания. А и също така, за да не искат робите да усвояват нови знания, трябва да не владеят методологията за получаване на нови знания.

Всичко това се постига със системата на предучилищното, училищното, висшето и академично образование. Цялостното знание глобализаторите са го разделили на парчета, и всеки роб знае само своето парче знание. Физика знае физиката, лирика – лириката. Генерала умее да води войската, а министъра на транспорта – води влака. Стругаря знае своя струг, пекаря знае своята печка. И т.н. Тоест „Всеки честно върши своето дело“.

Но как, с какви методи се осъществява управлението на всички хора и обществото в цяло – всички тези хора не знаят! Всички те са роби, макар един от тях да е министър, а друг стругар.

А как болшинството хора се отнася към получаването на нови знания? Завършил юношата училище: “Оффф! Слава Богу! Повече не трябва да уча!“. Завършила девойката някакъв ВУЗ и … „Е, ето, сега на мен това ми стига за цял живот!“. Защитил някой дисертация и: „Ето, аз достигнах тавана!“.

Излиза, че най-главната опасност за абсолютното болшинство хора се крие именно тук! Или хората разбират всичко, което става в обществото. Или нищо не разбират за това, как ги мамят, как ги крадат т.н. Освен това, хората не искат да го разберат! Тази най-главна тайна на жреците на древен Египет ние разкрихме по-рано. Естествено, че робовладелеца винаги е на целен на решение на втората задача (второто „или“).

И много точно се е изразил в този смисъл Моисей Израилевич Метер, който в своя роман „Петия ъгъл“, публикуван в списание „Нева“ №1 за 1989 година, е за фиксирал: „Факти у мен много, с факти аз съм сит до гуша. Но аз съм нищожен методологически… И това е този пункт, около който ние (по контекста се има предвид евреите) сме принудени да заемаме кръгова отбрана и да стреляме до последния патрон (по подразбиране се има предвид, че последния патрон е за себе си)“.

Действително, на еврейския „елит“ (и не само той, а всички т.н. „елити“) дават множество фактологичен материал, но „различаване“, „методология“ не му дават, което позволява на глобализаторите да удържат такъв „елит“ в подчинение и да го управляват. Такава система на даване на фактологични знания се реализира чрез средното, висшето и даже, академичното образование не само у нас в страната, но и в целия свят. Ето сега ние вече можем да систематизираме всички опасности и заплахи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар