// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Наука за получаване на наслаждения.

„От радост и старците с бабичките младеят>

Земни“ и „духовни“ органи на чувствата. Ние се раждаме с пет органа на чувствата: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание. Чрез тях ние получаваме в себе си, като в черна кутия, някаква информация отвън. Информацията, преминавайки през мозъка, се обработва и се дава като съвкупна картина на обкръжаващия ни свят. Тези усещания се наричат „този свят“ и „моят свят“. Ако говорим точно, аз не знам какво съществува извън мен. Аз само определям своята реакция на някакво външно въздействие.

Нашият слухов орган е устроен така, че мембраната отделя външната среда от вътрешната. Мембраната може да бъде повече или по-малко чувствителна, здрава или увредена. В зависимост от това ние определяме звука като силен, слаб, висок, нисък или той може изобщо да отсъства.

Какъв звук чувам зависи не от това какъв е той отвън, а от устройството на моя орган на възприятието, т. е. зависи от моите качества. Аз не усещам външните колебания, а реакцията на моя сензор спрямо тях. Аз възприемам нещо вътре в себе си и казвам, че това е външен звук. Същото се отнася и за нашите останали усещания.

В крайна сметка става ясно, че ние сме абсолютно затворена система: всеки от нас усеща своите вътрешни реакции към външното, неизвестното, което ни въздейства. И ние не можем никога да усетим обективно това, което се случва извън нас. А всичко, което усещаме – това е само благодарение на това, че нашите органи на усещанията, проводниците, мозъкът, центровете на възприемане, са обработили и са ни предоставили информацията така, а не иначе. Извън нас ние не знаем каква е тя. Ние сме затворени в себе си.

Идеята за човека като микрокосмос толкова много пъти е изказвана във философската литература в старото и новото време, никъде не получава толкова задълбочено тълкувание, както в Кабала.Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) – руски философ и богослов, икономист, общественик и деятел.

Какво ми дава допълнителният, съзнателно придобит орган на чувствата – екранът? Той ми позволява да получа информацията не чрез моите пет природни органа на чувствата, в моите егоистични желания (да разбирам случващото се само за собствена изгода, т. е. не обективно), а непосредствено и обективно. По този начин аз излизам на истинското, не разваленото от моите сметки постигане на абсолютното, обективното мироздание.

Именно това ни дава науката Кабала. Тя действа изцяло на научна основа, с повторение на опита, с фиксиране на данните, възпроизвеждане на резултата и пр., както във всяка наука. Кабала няма никакво отношение към религията. Никакви религии не обучават на Кабала, нали тя разкрива на човека истинското мироздание, в което единната управляваща сила желае само едно – да доведе човека до свое подобие.

Гематрия на душата. Ако двама кабалисти прочетат едно и също описание на Висшия свят, те ще усетят някаква картина от него. Но как те ще могат да съпоставят своите усещания? Нали всеки от тях има свои усещания, вътре в душата си, съответстващи на вътрешните свойства.

Ако един кабалист е повече от друг по духовна висота (дълбочина) на постиженията (в Кабала това значи, че той има по-голям „екран“), то, разбира се, картините, които му се откриват, ще се отличават с по-голямо разбиране на случващото се.

Качеството на душата – това е съвкупност от нейните свойства. В нашия свят в характера на всеки човек има цял набор свойства, добри и лоши, но у всеки те се намират в различни пропорции помежду си. Изучавайки Кабала, може точно да се разбере конструкцията на душата, нейният набор от желания, точно да се опише и формулира нейната структура.

Кабала казва, че Творецът е създал една конструкция, едно желание – дума, наречена „Адам“. Но в нея можем да отделим 600000 части – фиксирани структури, частни души. Във всяка душа (както в общата, така и в частната) съществуват 620 вътрешни части, частни желания. Тяхното взаимно съчетаване определя структура на душата.

Всяка определена структура на душата или всяка частна душа получава своето название по своето основно, характерно само за нея качество. Наименованието се изразява числено – колко поправени качества и напълвания е достигнала душата. Числовото значение на такова ниво на душата се нарича гематрия.

Постижението става абсолютно. В резултат на своето поправяне всички души се обединяват в една обща душа „Адам“. И тогава между тях възниква пълна взаимовръзка, като в единна система. Тази конструкция на обущата душа свързва всички души цялостно по такъв начин, че в крайното съединение в една душа всяка от тях усеща това, което усещат всички заедно. И тогава постижението става абсолютно. Това състояние се нарича „окончателно поправяне“. Така общата душа, творението, се изравнява по своите свойства и напълване с единната управляваща сила, става равна с Твореца.

Това състояние са задължени да достигнат всички души не по-късно от 6000 години от условната точка на „сътворението на света“, т. е. от първата проява в човека на стремеж към Висшия свят. 2007 година съответства на 5767 година от „сътворението на света“. Но нашите усилия могат да съкратят този срок многократно.

Наука за получаване на наслаждения. Под наслаждение в Кабала се разбира напълването на желанията в различни техни прояви: материални, морални, интелектуални, физически. Освен това се има предвид абсолютното наслаждение (напълване), непреходно, вечно, съвършено и пълно.

Наслаждение се усеща само при наличие на много силно желание – когато е ясно какво искаш – и при пълно отсъствие на желаемото. Получаването на наслаждение незабавно намалява желанието, което на свой ред намалява и наслаждението.

Максималното наслаждение се усеща при първия контакт на желаемото с желаещия, подобно на това, когато първата хапка храна се усети в устата. Но после гладът изчезва, желанието намалява, получава се насищане. Вече не се усеща от всяка хапка храна това наслаждение, което е било в началото на обяда. Затова лакомниците оставят за края на обяда най-вкусните блюда, за да се допълни намаленото желание за голямо наслаждение.

Ако започнем да изследваме нашите наслаждения (знания, власт, богатство, плодене и храна), ние откриваме, че всички те намаляват при напълване, насищане при получаване на желанието. Нерядко човек работи десетки години, за да придобие желаното, но получавайки го, губи усещане за наслаждение.

Именно изчезването на усещането за наслаждение предизвиква у нас порив за търсене на нови наслаждения. Рекламата, модата и т. н. ни поставят нови желания, а надпреварата за тяхното напълване ни завладява изцяло, защото предвкусваме наслаждението. След получаване на желаното ние отново се нуждаем от преследване на нови наслаждения. И този процес е безкраен. Затова човек никога не се наслаждава.

Наслаждение – това не е нищо друго, освен подобие между свойствата и техния Създател. Рав Й. Ашлаг.

Кабала открива пред човека възможност за получаване на не изчезващи наслаждения: вечни, абсолютни, съвършени, разкриващи се във вид на непрекъснато наслаждение, покой и съвършенство. Затова този метод се нарича „науката да получаваш“. На тази техника за получаване ние се учим от самата Висша сила. Тя позволява да се усещат едновременно желание и наслаждение, за да не се потушават те едно друго. И, доколкото няма разрив между желанието и напълването, ние се намираме в постоянен покой и наслаждение.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар