// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Насочване на сатанинската магия.

C62„Който обича враговете ти, не обича и тебе. Подкупеният враг приятел не става.“

Насочване на сатанинската магия.

Сатанистите смятат, че една от най-недоглежданите съставки при правенето на магия е акумулирането на сила и насочването й към ефективен резултат.
Общо взето, има твърде много псевдо вещици и вещери, които след като изпълнят някакъв ритуал, започват с ужасна тревога да чакат първия признак, че работата им е била успешна. При все, цялото си намерение и цел, те биха могли да паднат на колене и да се молят, защото самата им тревога при очакването на желаните резултати анулира всякакъв реален шанс за успех. Освен това, при такова отношение е съмнително дали въобще би могло да се натрупа достатъчно концентрирана енергия, за да се изпълни подходящата церемония.
Постоянното мислене и вайкане за ситуацията, върху която е базиран ритуалът на магьосника, гарантира само отслабването на това, което би трябвало да е насочена сила, която по такъв начин изтънява и се размива. След като веднъж вече желанието се е установило достатъчно силно, за да се използват силите на магията, трябва всячески да се опита символично да се даде воля на това желание по време на изпълнението на ритуала, а не преди или след него!
Целта на ритуала е да освободи магьосника от мислите, които биха го погълнали, ако постоянно задържа вниманието си върху тях. Съзерцанието, мечтаенето и постоянното планиране изгарят емоционалната енергия, която би могла да се натрупа като динамично ползотворна сила, а да не споменаваме факта, че и нормалната продуктивност намалява при такава поглъщаща тревога.
Вещицата, която прави заклинанията си по време на паузите между телефонните позвънявания, очаквайки мнимия си любовник да се обади; мизерстващият вещер, който инвокира благословията на Сатаната и после стои като на тръни докато пристигне чека; човекът огорчен от сторените му неправди, който след като вече е проклел врага си, продължава да се влачи по пътя си мрачен и навъсен, всички тези са често срещани примери за погрешно насочена емоционална енергия. Никак не е чудно защо магьосникът, направил „зла“ магия, се страхува от възмездие! За подателите, обременени с чувство за вина, възмездието е сигурно посредством собственото им състояние на угризение!
За православните Десетата Божия заповед гласи: „Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, нито роба му, ни робинята му, ни волята му, ни осела му, нито никакъв негов добитък – нищо, което е на ближния ти”. Десетата Божия заповед забранява желанията и пряко свързаните с тях помисли, които противоречат на любовта към ближния. Забраняват се не само злите дела, но и недобрите желания и помисли, защото: Първо, когато в душата има недобри желания и помисли, тя става нечиста пред Бога и недостойна за Него, както казва Соломон „Помислите на лошавите са гнусота пред Господа”. Поради това трябва да се очистваме от вътрешната нечистота, както ни учи апостолът „Нека се очистим от всяка сквернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий”. Второ, за да предотвратяваме извършване на греховни дела трябва да потъпкваме в себе си греховните желания и помисли, от които като от семена се раждат греховните дела, както е казано „От сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули”. „Всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот: след това похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт”.
Сквернота на плътта, това са тежките плътски грехове, като преяждане, пиянство, блудство и др. Сквернота на духа са греховните мисли, чувства и желания, като самолюбие, гордост, завист и др.
Чрез заповедта се забранява да не пожелаваме нищо, което е на ближния, тоест завистта. С думите „не пожелавай жената на ближния си” се забранява сладострастните мисли и желания, или вътрешното прелюбодеяние. А с думите „не пожелавай дома на ближния си; нито нивата му, нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, нито никакъв негов добитък – нищо, което е на ближния ти”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар