// Вие четете...

Приложни науки

Морските дейности на хората.

K1„Който дава живот на ума и знанието, той не умира.“

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

свързани с морските дейности на хората в морето

      А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Я

Темата за понятията и определенията използвани в дейностите на хората в морето е актуална по простата причина, че и до момента те не са приети и утвърдени с единен документ, който да регламентира тяхната употреба.
Понастоящем в областта на навигационното осигуряване и безопасността на корабоплаването се употребяват понятия и определения използвани в международното и националното законодателство, но липсата на обединителен документ затруднява работата на различните организации.
Целта на подобно уеднаквяване на използваните понятия и определения и публикуването им е да послужи, както на голяма част от професионално занимаващите се с морски дейности, така и на хора, които искат да научат повече за морето и дейността на хората в него. Допълнителна аргументация за подобно виждане е разминаването и значителните разлики в степента на подготовка на отделните хора, дори и сред професионалистите такава разлика съществува.
Вярно е, че тях ги има в международните и националните документи, както и в различните учебни пособия, но все пак е важно уеднаквяването на тяхното правилно разбиране, тоест като основно правило и необходимост се явява издателите и ползвателите да ги разбират по един и същи начин и да извършват едни и също действия.
При разглеждането на използваната терминология тя може да се класифицира по нейното използване, тоест по областите, където тя се използва. Например, терминология използвана в навигационното осигуряване, безопасност на корабоплаването, хидрографско осигуряване и т.н.
За да стане по-ясно за какво става въпрос ще е необходимо да си послужим с няколко примера.
И така, нека сега да дадем съответното определение за навигационното осигуряване, както на търговското корабоплаването, така и на военния ни флот. Навигационно, хидрографско и хидрометеорологично осигуряване е съвкупност от дейности със цел осигуряване на благоприятни условия на корабоплаване и използване на оръжието и техническите средства в навигационно хидрографско и хидрометеорологично отношение.
Като общо понятие под „Навигационно осигуряване на корабоплаването” се разбира съвкупност от дейности със цел осигуряване на безопасно и ефективно корабоплаване.
Казвайки тези две определения се вижда важността на разбирането за определен обект или явление, имащ съществено значение за ориентацията на командира или капитана за вземането на решение за едно или друго действие, за вземането на решение за използването на оръжието или определени технически средства
Еднаквото разбиране на информацията поставена на морските карти или намираща се в пособията за корабоплаване ще насочи ползвателя към вземане на правилното решение. Още по важно е обаче да се постигне еднаква разбиране на съответните определения и понятия от издателя, който събира информация за целите на съставяне на морските карти и пособията за корабоплаване, тъй като допускайки неточности в определянето на характеристиките на определен обект, може да доведе до сериозни последствия за този, който ще използва погрешно подадената информация.
По този начин върху морската карта, лоцията и другите пособия за корабоплаване могат неправилно да попаднат обекти, които да представляват сериозна навигационна опасност, а в същото време те да бъдат определени, като обекти, които могат да бъдат пренебрегнати и обратното.
За да се види важността на по-горе изказаното виждане ще си послужим отново с примери. Навигационни предупреждения е информация за каква да е опасност, получена от всякакъв надежден източник, която без отлагане ще бъде доведена до знанието на всички, които тя касае и ще бъде съобщена на други заинтересовани правителства. Известие до мореплавателите е бюлетин, съдържащ информация относно безопасността на корабоплаването. Navigational warning. A broadcast message containing urgent information relevant to safe navigation.
Това е пример за разликите в тълкованието на определението на едно и също действие, но от различни източници от който се вижда, че и за специалиста в областта на навигационното осигуряване на безопасността на корабоплаването няма да му бъде лесно да се ориентира, кое точно определение да използва.
Още по-трудна и по-отговорна е работата на издателя, тъй като именно той е този, който ще окачестви открития на местността обект, като навигационен ориентир или като обект без навигационно значение, или новооткрит обект на морското дъно, който може да бъде определен като потънал обект, скала, банка или плитчина. На пръв поглед изглежда, че няма особена разлика между тях, тъй като всички те представляват навигационна опасност. Неговата оценка обаче се усложнява не само от категоризирането на обекта по неговите характеристики, но и от мястото, където този обект е открит. Освен това на хидрографа се налага да определи и степента на опасност за корабоплаването по простата причина на това, че съществуването на такъв обект се явява неизвестен за капитана до момента на неговото обявяване в известие до мореплавателите.
За пример могат да ни послужат следните определения: Банка е всяко изолирано и ограничено по площ рязко възвишение на морското дъно, представляващо натрупвания от пясък, чакъл, тиня и други дънни отлагания. Банката е форма на релефа, свойствена преди всичко на шелфа, но някои банки са възвишения на континенталния склон и на дълбоководното дъно. Дълбочините над банките могат да бъдат най-различни от най-малки до 200 м и повече. Банка, дълбочината над която е относително малка, се счита опасна за корабоплаването. Камък е малка скала, разположена близо до брега. Камъкът се различава от острова по малките си размери и по това, че той, както и скалата, са лишени от почвена и растителна покривка. Камъните биват надводни, подводни и осушаващи се. Последните два вида камъни обикновено са покрити с водорасли. Струпването на подводни и осушаващи се камъни се нарича риф. Навигационна опасност е всяко естествено или изкуствено надводно или подводно препятствие (скала, риф, банка, потънал кораб и др.), което е опасно за корабоплаването. Скала е отделно, малко по площ, под или над водата рязко възвишение на дъното, съставено от твърди породи (гранит, базалт, варовик). Скалата се характеризира с резки и остри грапавини на повърхността, с отсъствие на почвена и растителна покривка и със стръмни склонове. Скалите, като правило, са заобиколени с големи дълбочини.
В следващите публикации ще бъдат предложени понятия и определения от международното и българското законодателство, както от редица нормативни документи, така и специализираната литература. В публикациите могат да се намерят повече от едно определение за едно и също понятие. Ползвателят може да избере това определение, което повече подхожда на неговото разбиране.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар