// Вие четете...

Въпроси за времето

Може ли да се предскаже появата на мъгла?

Образуването на мъгла във въздуха е свързано преди всичко с процеса на неговото охлаждане. В резултат на охлаждането във въздуха се създава излишък на водна пара, която преминава от газообразно състояние в капкообразно (кондензация) или непосредствено в твърдо кристално състояние (сублимация). При обилно съдържание в приземния слой на продукти на кондензация или на сублимация на водната пара прозрачността на въздуха намалява и хоризонталната далечина на видимост пода до един километър или даже и на по-малко. Това явление се нарича мъгла. Мъгли могат да възникват не само по причина на охлаждането на въздуха, но и вследствие на усилено изпарение от топла водна повърхност, температурата на която е 10ºС и превишава на много температурата на въздуха. Такива мъгли се наричат, мъгла на охлаждане или на изпарение.

Предсказването на образуване на мъгли се свежда до прогнозиране на условията, които благоприятстват тези два процеса, прогноза за охлаждане на въздуха до температура на кондензация или сублимация, или пък ако има обширен водоем и се предполага, че температурата на водата ще бъде значително по-висока от температурата на въздуха, тоест прогноза за интензивно изпарение.
Охлаждане на въздуха може да се получи в резултат на интензивно излъчване от земната повърхност, когато оттокът на топлина е по-голям от притока към нея, тоест по радиационен път или по пътя на пренос на въздух от една местност към друга. В първият случай възникват така наречените нощни или сутрешни мъгли (радиационни), които обикновено се разсейват през деня с нагряването на въздуха. Във втория случай възникват преносими (адвективни) мъгли, те могат да съществуват и при значителен вятър. Тези мъгли могат да останат плътни и през целия ден.
От казаното до тук става ясно, че прогнозирането на мъгли е достатъчно сложна задача, при решаването на която трябва да се отчитат целия комплекс метеорологични величини. Необходимо е също така да се взема под внимание състоянието на почвата, нейната способност за изпарение на влага и т.н.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар