// Вие четете...

Стихийни бедствия

Може ли да се предвиди възникването на смерч?

„Не се плаши от зимата – след нея идва пролет, плаши се от есента – след нея идва зимата.“

С помощта на радиолокационни наблюдения за облачността и радио сондиране на атмосферата е възможно да се открият облаци, които са способни да предизвикат явлението смерч. Това са купесто дъждовни облаци със силно вертикално развитие, носещи в себе си огромни запаси от излишна топлинна енергия, отделяща се при кондензацията на водната пара. Тези облаци трябва да имат, както по вертикала, така и по хоризонтала размери не по-малки от 10 км. Разбира се, че не всички купесто дъждовни облаци с такива размери предизвикват смерч. Купесто дъждовните облаци дават проливни дъждове, гръмотевични разряди, понякога от тях пада и град или дъжд със сняг, само някои от тях обаче предизвикват явлението. При тези обстоятелства да се определя с наблюдение с радиолокация, времето и мястото на възникване на смерч е невъзможно, а и не трябва. Възможно е да бъде определено само наличието на условия, благоприятни за образуването на смерч.
По данни на радио сондирането може да се определи мощността на слоя въздух, богат на влага с термодинамична неустойчивост. Ако тя не е по-малка от няколко километра, относителната влажност в приземния слой не е по-малка от 10 г/кг, а температурата с височината се понижава с не по-малко от 10ºС на всеки километър, тогава в такъв въздух е възможно да се развият мощни купесто дъждовни облаци, които да са способни да предизвикат смерч, тоест налице са необходимите за това условия. Но не бива тези условия да се определят, като достатъчни за възникване на явлението.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар