// Вие четете...

Капризи на времето

Може ли да бъдат предсказани капризите на времето?

По принцип е възможно, но не всички. Прогнозата за каприз на времето е свързана със субективния фактор – зависи от квалификацията, опита и даже личността на синоптика: изключително трудно е да се предвиди в прогнозата явление, което до този момент никога за дадена местност не се е наблюдавало.

За синоптиците от недалечното минало е съществувало неписаното „желязно” правило, което са внушавали по-старшите колеги, на по-младите: „Не предсказвай това, което не съществува в природата”. С други думи, съставяйки прогнозата за времето, трябва да се отчитат пределите на изменение на прогнозираните характеристики, известни в климатологията. Логически всичко това е вярно. Но понякога се случват и изключения, които се оказват редки или даже крайно редки явления, не зафиксирани в климатологичните справочници. Именно те се възприемат, като капризи на времето. Внедряването на разчетните методи и съставянето на модели в практиката за съставяне на прогноза за времето е довело до подобрения в предсказването на редките явления, но далече не на всички, тъй като на не всички метеорологични елементи могат да бъдат направени изчисления, за да бъдат моделирани.

За атмосферното налагане, например това е възможно и най-високото му значение на Земята (1083,2 хПа) е било предсказано и отчетено на станция Агата на Арктика на 31 декември 1968 година. Предвиждането на проливни дъждове, град, бури, смерчове и други подобни явления за съжаление за сега е невъзможно с необходимата точност. От тук е и трудността за предсказване на капризите на времето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар