// Вие четете...

Стихийни бедствия

Може ли времето да е причина за горските пожари?

Много са причините за възникване на горските пожари – например, човешка дейност, само запалване на торфени наслагвания, а от тях и горите, както и метеорологичните условия. Времето в повечето случаи се явява фактор, способстващ или препятстващ разпространението на пожарите. Горещините и вятърът създават пряка заплаха за изгарянето на големи площи гори, като затрудняват борбата с огъня, но влажното и дъждовно време пък предотвратяват разпространението му. Летните бури след продължителна засуха и силни горещини често стават причина за запалването на горите – падането на мълния на места, където има сухи треви и храсти се превръщат в огнища на пожари и ако дъждът при буря не ги потуши, то пожарът може да обхване огромни площи. Особено опасни за горите са така наречените сухи бури, когато разряда на атмосферното електричество между облаците и земната повърхност не са съпроводени с падането на дъжд.
Възможно ли е гасене на горски пожар, създавайки изкуствен дъжд?
Над горящите гори не рядко се образуват мощни купести облаци. Засипвайки ги с химически вещества може да бъде предизвикан изкуствен дъжд. Специален самолет при откриването на такива облаци буквално ги „разстрелва” с химически ракети, като стимулира падането на дъжд. Но такива облаци не винаги има над огневите огнища и по тази причина този способ се явява само един от комплекса от средства за гасене на горските пожари.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар