// Вие четете...

Мистика и манипулации

Модели за защита.

„Дори своето тяло на сърцето не доверявай.“

Модели за защита.

Не вярвай в онова, което си чул; не вярвай в традициите, защото те са предавани от поколение на поколение; не вярвай на нищо, защото много говорят за него и разпространяват слухове; не вярвай само защото казаното от някой стар мъдрец е било записано; не вярвай в догадки; не вярвай, че онова, към което си привикнал, е истина; не вярвай само заради авторитета на своите учители и по-възрастните. След наблюдение и анализ, когато разумът го приеме и ако е за доброто и носи полза на един или на всички, тогава го приеми и живей според него.
Често можете да чуете мнозина работещи в езотеричната област да правят коментари от рода: „Аз имам контакти с духовете и това е всичко, от което имам нужда. Те ще ме защитават.“ Други казват: „Аз използвам бяла светлина, затова нищо не може да ме засегне.“ От време на време дори се чува: „Аз водя духовен живот, затова няма за какво да се тревожа.“ Често хората, които правят подобни коментари, имат навици, които допринасят за физически, емоционален и психически дисбаланс, който в един момент намира проявление. Тъй като всеки наш аспект е свързан с останалите, една небалансирана част от живота ни ще се отрази върху цялото и здравето на другите части.
Всеки може да спазва режим за добро физическо и духовно здраве. Това не означава, че трябва да станем аскети или монаси. По-скоро трябва да осъзнаем някои от основните принципи и да предприемем известни превантивни мерки, за да може нашата жизненост да се увеличи, а творческите ни заложби да се активират. Това ще улесни способността ни да даваме проявление на своя вътрешен потенциал.
Има толкова модели за защита, колкото са хората. Част от нашата отговорност е да намерим модела или комбинацията от модели, които са ефективни и работят най-добре за нас в настоящата ситуация. Трябва да потърсим модела, в които намираме утеха и спокойствие. Това означава, че трябва да се подготвим. Подготовката започва с намерението, а се задълбочава чрез познанието.
Знанието е от решаващо значение за общото ни здраве и хармония. Както познаването на подходяща диета ще ни помогне да укрепим тялото и да избегнем болестите, основното познаване на принципите, по които протича енергията и как функционира физиката ни помага да разберем как, за добро или зло, реагира тялото ни на външни влияния. Познаването на психологията ни учи как съзнанието може да бъде засегнато от външни сили. Познаването на древните традиции ни помага да развенчаем много митове и погрешни впечатления, които изобилстват в нашите модерни религиозни и обществени практики.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар