// Вие четете...

Животните и растенията

Могат ли чайките да предсказват времето?

Възможно ли е по поведението на чайките да се съди за предстоящи изменения на времето?

В действителност чайките наистина реагират на измененията на времето. Възможно е, това да се обяснява с особеностите на строежа на техните тела: техните кости са тръбовидни, кухи от вътре, чувствителни към изменение на атмосферното налягане и то действа по същия начин, като чувствителната вакумна кутия на прибора – анероид. Отдавна е забелязано, че при хубаво и устойчиво време чайките стоят на повърхността на водата, а при влошаване на времето ходят по брега и крайбрежните плитчини, при вятър те летят над водата. Всичко това свидетелства за уменията на чайките бързо да се приспособяват към сложилото се за дадения момент време, но по никакъв начин не говори за способност да предвиждат неговите изменения. Метеорологичните процеси притежават инерция, тоест свойството да съхраняват за някакъв период установилия се тип време. При устойчив антициклоничен тип време, вятърът обикновено е слаб, въздухът е по-топъл в сравнение с водата и над нея няма възходящи потоци. За да се държат във въздуха чайките трябва интензивно да махат криле, вследствие на което бързо се изморяват и поради това охотно стоят на повърхността на водата и плавайки продължават да ловуват риба. Преди настъпването на щормово време рибата е чувствителна към изменението на налягането, потапя се на по-големи дълбочини и чайките са принудени да си търсят храната на брега. При по-силен вятър чайките могат да се реят за по дълго във въздуха, използвайки за набиране на височина подемната сила на насрещния поток въздух, като те са в състояние да продължат да ловят риба, летейки над водата.
Както е видно, всичко е значително по-просто, отколкото можем да си представим. Работата не е в способностите им да предвиждат измененията на времето, а в умението да се възползват от тях.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар