// Вие четете...

Животните и растенията

Могат ли растенията да предсказват времето?

Има ли растения, които да са способни да „сигнализират” за изменения на времето?

Много растения активно реагират на изменението на осветеността. В повечето случаи към страната на осветяване са обърнати техните цветове, дори някои от тях „проследяват” слънцето при неговото движение по небосвода (например, слънчогледа). Други пък реагират на положението на слънцето посредством своите листа, особено в райони с достатъчна влажност, като заемат най-изгодното положение, но не от гледна точка на получаване на слънчева топлина, а от гледна точка на минимални изпарения (например, бобовите).
В средните ширини растенията от вида соевите реагират на осветеност – цветовете и листата на много от тях се обръщат към страната на светлината, осигурявайки получаването на възможно най-голямо количество лъчиста енергия. Много цветя се разтварят с идването на първите утрини слънчеви лъчи и се затварят с вечерния залез или при покриване на небосклона с плътна облачност. Последното обикновено се случва преди дъжд и в този смисъл поведението на цветята може да послужи, като сигнал за влошаване на времето, което между впрочем с не малък успех може да бъде забелязано и при внимателно наблюдение за състоянието на небето. Някои растения, като благоухания тютюн, обратно разтваря своите цветове, когато осветеността намалява, настъпва сумрак или се появи плътна облачност. В сухите и полусухи субтропици има растения, които реагират на количеството влага в почвата и във въздуха, като техните листа при недостиг на влага се свиват, докато се достигне намаляване на изпаренията, а при намаляване на горещината и възстановяване на достатъчното количество влага се разтварят отново.
По такъв начин, растенията, които са чувствителни към измененията на времето, но със своето поведение те не толкова изпреварват неговите изменения, колкото ги следват.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар