// Вие четете...

Времето и Океана

Могат ли измененията на времето да влияят на фауната в океана?

„В къщи се опирай на родителите, навън – на приятелите. Не общувай с този, чийто характер, род и сила са ти неизвестни.“

Тропическите циклони, сред които особено място заемат тайфуните в западната част на Тихия океан, остават следа след себе си не само на повърхността на океана, но и на дълбочина от половин километър, при което тя се съхранява за няколко седмици. Следата не е забележима за човешкото око, но тя се открива при измерване на температурата на водата. По пътя на следата на тропическия циклон се открива интензивно изпарение на водата – тайфуните и ураганите черпят своята енергия от силно нагрятата повърхност на океана. За процеса на изпарение се изразходва значително количество топлина, която след това се отдава на въздуха при кондензацията на издигащите се водни пари във вид на топлина от кондензацията. При този процес водата в океана се охлажда. Вятърът и вълните предизвикани от циклона усилват ефекта на охлаждане на повърхностните води, като ги смесват с по-студените от дълбочина води. Остава да се добави, че такава следа остава не само тайфуните, но и други тропически циклони.
Необичайно суровите зими, силните северни ветрове, временното изменение на морските течения могат да се окажат гибелни за фауната в умерените ширини, особено на малките дълбочини. Масово измиране на риба в океана и моретата, често се свързва със силните и продължителни понижения на температурата на водата.
Колебанията на температурата на водата и нейната наситеност с кислород се оказват пагубни за редица живи организми. Гибелни се оказват, както ниските, така и високите температури и това е основно на малките дълбочини. Измиране на живи организми често се случва при явлението апвелинг, особено това е видно в Черно море когато към повърхността се издигат бедни на кислород и наситени с сероводород води от дълбочина, като най- често това са дъни риби.
Заедно с дълбочинните води на повърхността се издигат съединения на азота и на фосфора, а това води до бурно развитие на фитопланктона в зоната на апвелинга, С него се хранят рачета, служещи за храна на рибите. Поради тази причина в тези райони обикновено има повече риба в сравнение с други участъци от океана.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар