// Вие четете...

Животните и растенията

Могат ли живите организми да предсказват времето?

За много хилядното си съществуване човечеството е натрупало солиден опит в наблюдения за времето и за неговите изменения, както и за свързаните с тях поведение на животни и растения. Резултатите от такива наблюдения са намерили място и са отразени в приказките, песните, пословиците и поговорките на много народи. Голяма част от този фолклор е достигнала и до наши дни.
Научния анализ на съхраненото наследство показва, че някои представи битуващи в народа, в действителност се явяват сами по себе си плод на задълбочено съпоставяне и поразителна наблюдателност на нашите предци, стоящи несравнимо близо да природата, в сравнение със съвременния човек. Но, независимо от това някои от тях най-просто казано, са породени от измислици и въображения, като са в непримиримо противоречие с фактите и действителността.
Едно от най-устойчивите и вкоренили се заблуждения е вярата в чудесната способност на растенията и животните да предвиждат измененията във времето. На практика всичко живо реагира на вече извършилите се промени на времето. „Прогностичните” възможности на живите организми съвсем не са големи, но все пак те не бива и да се пренебрегват.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар