// Вие четете...

Въпроси за времето

Могат ли да бъдат предсказвани прашните бури и засушаването?

„Пътят на природата се образува от само себе си; безстрастният път на природата се движи от само себе си. Никой и нищо не може да го наруши; нито мъдрият, нито знаещият могат да се противопоставят, нито духовете могат да го измамят. Естествеността управлява, тя е безстрастна и ни води, тя ни посреща.“

Могат ли да бъдат предсказвани прашните бури?

Възникването на прашните бури е свързано със състоянието на почвата и силата на вятъра. Ако почвата е суха, ронлива, без снежна или тревна покривка, то при силен вятър тя леко се понася във въздуха, като се образува облак от прах, всъщност възниква прашна буря. За да се предскаже нейното възникване трябва да сме убедени, че първото условия е налице, за което пък може да ни подскаже количеството и продължителността на падналия дъжд, влагосъдържанието в почвата, температурата на въздуха и при условие за силен вятър възникването на такава буря е напълно реално. Такива условия обикновено се създават в периферията на мощен антициклон по време на зима. За да се предскаже възникването на прашна буря трябва добре да се познават местните условия, да се разполага с необходимата метеорологична информация и да се притежава необходимия опит.

Може ли да се предскаже засушаване?

Със съвременните методи за краткосрочна прогноза е възможно да бъде предсказано съхранението на засушаването, ако такова е налице или неговото прекратяване за няколко дена предварително. Предсказването на засуха за по-голям срок, примерно на няколко месеца или даже седмица е трудна задача.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар