// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Митове за Кабала – 5, 6, 7.

„Лицето виждаш, но сърцето – не.“

Мит 5: Кабала предсказва бъдещето на човечеството.

Отговор: Кабала свидетелства за това, че ако ние не започнем да осъществяваме програмата за поправяне, то ни очаква възможността за трета и четвърта световна ядрена война, в резултат на които ще останат буквално няколко милиона души, но те все пак ще изпълнят програмата на творението.

Тези хора ще включат в себе си всички души. Не става дума за количеството на нашите тела, а за качеството на душите, които са длъжни да достигнат най-висшето ниво на съществуване, програмирано от Природата.

Кабала говори за това, че крайната цел е предопределена и тя е абсолютно благоприятна. Но пътят към нея зависи изключително от волята на самите хора. В настоящия момент, именно на дадения етап, човечеството е достигнало онова ниво на развитие, когато може и е длъжно да направи избор – по добър или по немилостив път то трябва да напредва.

Нито един кабалист не може да пресметне предварително пътя, по който сега ще тръгне развитието на човечеството, защото това се определя от неговата свободна воля. Кабалистите говорят за вариантите на развитие, които могат да възникнат в резултат на едно или друго въздействие на човека върху Природата. Но изборът на самия път е неизвестен и да се прогнозира той, е невъзможно, той зависи единствено от нашия свободен избор.

Мит 6: В Кабала съществуват ритуални действия и обреди.

Отговор: Кабала не съдържа в себе си никакви ритуални действия, обреди и външни механични практики! Затова, ако вие наблюдавате нещо подобно, то може с увереност да се каже, че в него няма истинска Кабала!

Същото нещо се отнася и за произволното жонглиране с числовите значения на думите, картинките на сфирот, картите Таро. Всяко едно изображение не е нищо друго освен приложен материал.

Кабала – това е постигане на Твореца лично от всеки човек.

Поради това, ако искат да ви продадат камеи, специални амулети – това може да послужи само за обогатяване на продавача. Разбира се, ако вие като абориген вярвате в силата на амулета, то това може да помогне и на вас, но чисто психологически.

В Кабала, както и в която и да е академична система от знания, няма никаква мистика. Кабала е наука. Тя е естествознание, изучаващо цялото мироздание, а не само нашия свят, както другите науки.

Напредването е възможно само посредством желанието за поправяне на собствените намерения, а не посредством усъвършенстване на механичните действия.

Мит 7: Кабалистите придават специално значение на амулетите, на светената вода и червените конци като средства за подобряване на живота.

Отговор: Кабала не обучава човека на нищо, което се случва в нашия материален свят и поради това тя е неприложима като средство за обогатяване, за достигане на почит и слава.

Кабала ни е дадена, за да бъде преместен човек от усещането на този свят в усещането на духовния свят (реалност, усещана в допълнителния сетивен орган – душата). Затова всички методики, които човек прилага за успешно съществуване в този свят – не са истинска Кабала.

Определение на Кабала ние намираме в статията на Баал Сулам „Същността на науката Кабала“, който се явява неоспорим авторитет в тази област. Той пише така: „Науката Кабала представлява сама по себе си причинно-следствена последователност на низхождането на Висшите сили, подчиняваща се на постоянни и абсолютни закони, свързани помежду си и насочени към разкриване на Висшата управляваща сила (Твореца) на човека в този свят.“

За това, че амулетите и заклинанията са забранени, говори още АРИ. Те не трябва да се използват, защото по такъв начин ние въвеждаме човека в заблуждение. На човек се струва, че в тези предмети съществуват някакви свръхестествени сили, а в действителност целият ефект е основан само на психологическото въздействие върху човека.

Човек се стреми към чувство на безопасност, увереност. Съществуват много суеверия около всичко, свързано с успеха, където не може предварително да бъде предсказан резултатът.

В такива случаи човек използва всякакви методи, за да преодолее своята психологическа неувереност. Това му помага да преодолее тежестта и в този смисъл неговите действия са абсолютно оправдани. Но трябва да се разбира, че силите в човека се появяват не от свръхестествените свойства на амулета, а от неговата вяра в това, че амулетът притежава тази сила.

Доколкото хората не са имали правилния ключ към Тайната, то страстта към знание е била в крайна сметка сведена до най-различен вид дреболии и поверия, от което възникнала една своего рода „опростена Кабала“, която е далеч от истинската Кабала, а така също и всевъзможни фантазии под лъжливото название магии и с това се пълнят книгите. Готфрид Вилхелм фон Лайбниц (1646–1716) – изтъкнат немски философ, физик, математик, историк и дипломат; един от най-универсалните и плодотворни учени от XVII в. Лайбниц въвел термина „функция“, разработил диференциалното и интегралното изчисление, а така също и двоичната система на изчисляване, върху която е основана съвременната област на електрониката и компютрите.

Подобни действия са категорично забранени от кабалистите, тъй като те създават невярна представа за духовното: човек започва да си представя духовния свят във вид на тайни сили, на материалните предмети на този свят, на особени връзки между буквите, във вид на кодове и заклинания. Ние сме длъжни да се издигнем над това и да разберем, че в дадения случай лекува чувството на увереност, а не Висшата сила.

Каква благословия да се произнесе, когато се завързва червена нишка конец? Вие може да кажете например: „Аз желая моята вяра в червената нишка конец да ми помогне психологически да преодолея всички несгоди.“

Но при това, без да се свързва тази нишка с Твореца. С Твореца вас може да ви свързва само вашият стремеж към уподобяване с Него, а не вашият стремеж по-добре да се устроите в този свят, да избегнете страданията, които Творецът ви изпраща, за да не ги унищожавате, а от тях да се устремите към Него.

Смятайки, че в нишките, във въздуха, в земята има нещо свещено, ние принизяваме духовното до материалното ниво и именно това се нарича идолопоклонничество. За психологическа подкрепа човечеството си създава всевъзможни ритуали. Това е оправдано, но следва да се разбере, че това няма отношение към духовното, че в никакви амулети и камеи няма святост.

Светостта – това е свойство на отдаването. Целият наш свят е егоистичен и упоменатите методи са призвани психологически да удовлетворят духовните нужди на човек. Ако ние егоистично придобиваме амулети и червени нишки конец, за да се устроим по-добре в този свят, ние не можем да намерим нищо Висше, нищо, освен вътрешна егоистична подкрепа.

Висшият свят – това е свят, съществуващ по законите на свойството на отдаване, в който се намират и действат само сили и чувства без материални обвивки. Той се разкрива на човека само в резултат на обучението по оригинални източници.

Баал Сулам в статията „Предговор към Учението за Десетте Сфирот“ п. 155 пише, че по времето на изучаването на оригиналния материал („Книга Зоар“ и съчиненията на АРИ с неговите коментари (на Баал Сулам) и според стремежите на човек към познанието на по-съвършеното свое състояние върху него въздейства светлината на поправянето. Ако човек изучава неоригиналните кабалистични текстове, то никакви праведни намерения няма да променят неговата природа.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар