// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Митове за Кабала – 1, 2, 3, 4.

„Да живееш, значи да се сражаваш.“

Тук ние ще разкажем за всевъзможните митове и заблуждения, съпровождащи Кабала в продължение на хиляди години. Какво ли не се е представяло под името Кабала – това са и магическите ритуали, в които се посвещават само високо образованите и истински вярващите юдеи от мъжки пол, достигнали 40 годишна възраст, и гадаенето на карти и кафе, и жонглирането с цифри (гематрия, нумерология), камеите и амулетите, червените конци и дихателните упражнения и дори ритуалните танци. Ще разгледаме най- разпространените стереотипи, които не позволяват на хората да се приближат до науката Кабала.

Мит 1: С Кабала не трябва да се занимаваме до 40-годишна възраст.

Отговор: От времето на великия кабалист АРИ не съществуват никакви ограничения за изучаването на Кабала. С нея могат да се занимават всички, дори жените и децата.

Всички забрани са съществували само до XVI в. и самите кабалисти са ги установили. Предпазвайки онези, чиито души все още не са достигнали съответното ниво на развитие, кабалистите приемали за ученици само преминалите строг подбор.

Днес милиони хора започват да изпитват потребност от Кабала. И този процес не може да бъде спрян. Стремежът към Твореца е заложен в природата на творението и сега това започва да се проявява в ясен вид.

А. Кук, велик кабалист от началото на XX в., на въпроса: „Кой може да изучава Кабала?“, отговорил: „Онзи, който желае!“ Всичко се определя само от желанието. Ако човек желае, означава, че е съзрял за това. И върху него не действа никаква забрана.

Изобщо в Кабала понятията „не трябва“ и „забранено е“ означават „невъзможно“. Затова забраната за изучаването на Кабала в действителност изглежда така: „Не може да се занимава с Кабала поради отсъствие на желание.“

Постановлението отгоре за забрана на откритото изучаване на Кабала е валидно само в определен период от време – до края на 5250 г. (1490 г. от н. е.), оттогава и по-нататък това решение се отменя и се разрешава открито да се занимаваме с изучаването на „Книга Зоар“. А от 5300 г. (540 г. от н. е.) заниманията с тази мъдрост се смятат за най-висше предназначение и всички, както възрастните, така и децата, са длъжни да се занимават с нея, както е казано в „Рейя Меемна“. А. Азулай (1570–1644) – кабалист от Мароко. Преселил се в Израел през 1615 година и умрял в Хеврон.

Мит 2: Кабала е мистично учение на юдаизма, което обикновено свързват с окултното знание.

Отговор: „Кабала“ в превод от иврит означава „получаване“, т. e. придобиване на особено знание, което е достъпно за всеки човек.

Някога тази наука действително е била тайна. Тя се е зародила на територията на Междуречието преди около четири хиляди години през Вавилонския период. Основоположникът на Кабала, жителят на древния град Ур Халдейски Авраам, открил възможност за постигането на онази област на мирозданието, която не е достъпна за човека във възприятията на петте естествени сетивни органа.

Той е съумял да овладее тази наука и събирайки група от привърженици, предал на учениците си своя начин за постигане на скритата от нас част на света. Оттогава това тайно знание преминава от поколение в поколение посредством изключително незначителен, ограничен брой последователи.

Наистина, то се е предавало от уста на уста, от учител на ученик. Във всички времена, чак до нашия век, съществувал много тесен кръг кабалисти. В днешно време Кабала, напротив, получава все по-широко разпространение, тъй като в човечеството възниква желание да научи за нея, да я изучи, да приложи тези знания поради това, че те могат да ни бъдат много полезни, особено сега, когато светът е близо до всеобща криза.

Мит 3: Кабала, така както и другите религии, следва да бъде приемана на доверие.

Отговор: Кабала е абсолютно противоположна на вярата, тя няма никакво отношение нито към религиите, нито към какъвто и да бил род вярвания – това е чист експеримент.

Човек усвоява обкръжаващата действителност, обработвайки информацията, която постъпва в мозъка, с помощта на петте сетивни органа и използвайки техническите приспособления, разширяващи диапазона на възможностите на тези органи. За да се изследва светът, който не ни се разкрива чрез традиционния метод, е необходимо да развием у себе си шести сетивен орган.

С помощта на този допълнителен сензор човек започва да усеща скритата част на мирозданието и съответно я изучава, съобразявайки се с тези закони и правила, които са приети във всяка една академична наука.

За да бъде резултатът колкото може по-достоверен, кабалистите използват нееднократното повтаряне на опити и начина за предаване на знания от един изследовател на друг. Единственото, което отличава учения кабалист от представителите на другите области на науката, е това, че той е длъжен, преди да започне да се занимава с изследванията, да развие у себе си шести сетивен орган.

Мит 4: Използването на кабалистични знания помага в бизнеса.

Отговор: Занимавайки се с истинската Кабала по тези източници, които съществуват в човечеството вече хиляди години, вие няма да получите рецепта как да преуспеете във всекидневния живот, използвайки егоистичните свойства и желания.

Кабала не обещава на човек никакви примамливи перспективи в неговото всекидневно егоистично съществуване, където той желае успешно да постъпи на работа, получавайки доходна длъжност, колкото може по-изгодно да се ожени или омъжи, по-скоро да забогатее, да започне да властва. Добро здраве тя също не гарантира. С една дума в резултат на вашите занимания с Кабала вие няма да намерите егоистично напълване.

Следва ясно да се разбира, че на света не съществуват чудеса. Кабала очаква кога човечеството ще осъзнае, че то няма никакви вътрешни средства, чрез които по чудодеен начин да вземе, а и да извърши за себе си нещо невероятно, вълшебно.

Ако вие наистина поискате да разберете смисъла на живота, да видите как правилно да постъпвате, то в замяна вие ще придобиете вечност, съвършенство.

Вие ще притежавате всичко това, но само в такъв случай, ако вие не питате: „Как аз мога повече да открадна от този свят?“, а започнете да мислите на по-високо ниво: „Какво аз мога да му дам?“ Човечеството ще достигне до такова състояние, въпреки че сега това изглежда твърде фантастично и неосъществимо и именно егоизмът ще ни доведе до него.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар