// Вие четете...

Мистика и манипулации

Мисловни форми или изкуствени земни духове.

„Дяволите в душата погубват и тялото.“

Мисловни форми или изкуствени земни духове.

Една стара аксиома гласи „Енергията следва мисълта“. Там, накъдето насочим мислите си, натам отива и нашата енергия. Мисловната форма е форма на енергия без образ, родена от нашите мисли и емоции, която често се държи така, като че ли е реално създание.
Мисълта е проявление на недоловима сила. Ако силните мисли или идеи карат ума да създава образи, това може да породи мисловна форма, която се превръща в свободно носеща се форма, излъчваща вибрация. С други думи, мисловните картини могат да бъдат изкуствено надарени с душа и да се проявят като създания в астралното или невидимото измерение. Понякога ги наричат изкуствени земни духове. Не трябва да се забравя, че в крайна сметка ние сме си кармично отговорни за всички мисловни форми, които създаваме.
Мисълта притежава огромна творческа сила в хода на онова, на което даваме проявление в живота си. В древната Кабала се говори за един аспект на божественото, – Бог създаде проявление в ума. В сърцето на вселената, в сърцето на всичко, на което даваме проявление, лежи мисълта.
Ако се концентрират достатъчно мисли и след това бъдат захранени със силни емоции, те започват да приемат форма – жизнено проявление – и често се появяват в аурата ни. Сумарната форма е различна, в зависимост от фокуса на човека, но може да приема нашия облик, формата на материален предмет, дори своя собствена форма. Качеството на нашите мисли често предопределя цвета на мисловната форма. Естеството на нашите мисли определя тяхната форма, а фокусът на нашите мисли определя яснотата на мисловната форма.
Ако някога сме имали проблем с раздялата или ни е било трудно да се справим с прекъсването на някоя връзка, ние сме изпитали влиянието на такава мисловна форма. Това проличава най-вече в моменти на раздяла, развод и овдовяване. Когато двама души се оженят или имат връзка, особено когато имат сексуални отношения, поражда се обединена мисловна форма, която набира сила. Дори ако единият почине, мисловната форма може да продължи да съществува и двамата често продължават да поддържат контакт помежду си, защото мисловната форма още е жива и присъства.
Различните групи използват мисловни форми, за да популяризират своите идеи. Колкото по-силна е групировката, толкова по-мощна е мисловната форма. Това е част от онова, което често наричаме „колективен ум“. Често могат да се чуят разкази за това как различни групи използват магия или мисловна защита като средство за влияние и манипулиране на хора и събития.
Мисловните форми лесно се запечатват в къщи, в предмети и в аурата на хората. Понякога онова, което човек приема като дух, не е нищо повече от мисловна форма, която не се е разсеела, разтворила или преобразувала. Мисловните форми притежават динамични електрически аспекти и тази енергия може да е причина за явления, наподобяващи среща с духове. Създадените мисловни форми трябва да се разсеят или трансформират на даден етап, ако това не стане, мисловната форма започва да създава проблеми.
Мисловните форми са продукт на нашето творческо въображение. Да се научим да контролираме и насочваме мислите си, фантазиите и въображението си, е част от онова, което ни помага да дадем проявление точно на онова, от което имаме нужда или което желаем, като в крайна сметка ставаме господари на собствената си съдба.

Коментари

Един коментар към “Мисловни форми или изкуствени земни духове.”

  1. Мисъл-формата, сътворена от един човек за лична употреба, се нарича „сервитор“, а тази от колективната мисъл на група – „егрегор“.

    Аз опитах два пъти да си направя сервитор, но и двата не сработиха. 🙂 Сега ще опитам трети път.
    Трябва много внимателно да се обмисли и опише точно какво искаме да създадем – все едно създаваме човек. Със всичките му способности и нрави…

    Posted by Phoenix | 12.02.2013, 12:48

Публикувай коментар