// Вие четете...

Човешката душа

Методи за защита.

„Не пипай злото и то няма да те докосне.“

Методи за защита.

Методите, които трябва да се използват при сблъсък с психична атака, са описани по начин, подходящ за обикновения читател. За пример могат да бъдат посочени брошурите по медицина и хирургия, които се осигуряват за всички морски капитани. Те са придружени от аптечки пълни с лекарства – безвредни и други. При възникване на спешен случай достопочтеният и способен капитан, прочита главата, в която счита, че попада конкретния случай, и се залавя за работа. В тези случаи от голямо значение е субективния фактор.
Така е и при занимаване с психични намеси. За поставяне на диагноза е необходим дълъг опит, специално развити умения и конкретно овладени сили. Всичко това е изключително важно за успешното справяне с положението. Тези публикации са по-скоро в духа на наръчник за оказване на първа помощ, а не като трактат за цялостно лечение.
Трябва да помним, че както силните лекарства са ефективни в ръцете на експерт и опасни при аматьора, така и най-мощните окултни формули изискват специални познания, умения и оборудване. Нещо повече, формула, която е използвана безсистемно и объркано от непосветени, губи своята мощ и става безполезна. Нещо повече, няма два напълно еднакви случая, а ясно дефинираните типични случаи са рядкост. Най-добрите оръжия на екзорсиста са здравият разум, вродените умения и придобитият опит.
След като постави диагноза и се подготви за действие, екзорсистьт трябва да постигне три неща: той трябва да излекува аурата на пациента си, трябва да прочисти атмосферата на неговата окръжаваща среда и да разкъса контакта на пациента със силите, които причиняват тревогите. Тези три цели са взаимно зависими и нито една не е по-важна или по-незначителна от другите. Невъзможно е да изцелиш аурата, без да пречистиш атмосферата, нито пък атмосферата ще се запази чиста дълго време, ако не разрушиш контактите.
Теоретично като начало най-доброто е да се разкъсат контактите. Но за нещастие на практика те често отнемат много време, докато бъдат открити, и още повече – докато бъдат разрушени. Междувременно трябва да се направи нещо и за пациента. Екзорсистът трябва да си прочисти място, където да работи. Или, ако жертвата на атаката се защитава сама, тя трябва да приложи някои временни защитни техники, докато „се окопае“.
Първото нещо, което можете да направите при окултна атака, е да се опитате да прочистите временно атмосферата. Така ще спечелите време за отдих, през което да „реорганизирате разгънатите флангове“.
Това по-лесно се постига чрез специални ритуали, отколкото посредством силата на волята. И най-важното – без чужда подкрепа. Всеки акт, извършен преднамерено и с цел, става обред или церемония. Можем да си вземем вана с единствената цел – физическата чистота; в този случай ваната ще прочисти само телата ни. Или можем да си вземем вана като един вид прочистващ ритуал и сега вече нейният ефект ще надхвърли границите на физическото ниво. Следователно ние извършваме определени физически действия не само като средство за прочистване на етерните условия, но и с цел постигане на определен ефект върху астралното ниво посредством въображението – много мощно оръжие във всички магически операции.
Физическите предмети се насищат с етерни еманации и ги задържат за значителни периоди от време, както ножът задържа мириса на лук и го придава на всичко друго, което режем с него. Тези еманации, наречени магнетизъм според терминологията на окултната наука, безусловно въздействат на всеки чувствителен човек, който влезе в контакт с тях. Има нещо в старото суеверие, че да поставиш ботуш на масата носи нещастие. Също толкова вредно е да се слагат върху леглото дрехи, с които излизате навън. Вие нямате представа с кого сте търкали дрехите си в автобуса и защо трябва да давате шанс на техният магнетизъм да оскверни вашата спалня?
За щастие на всички нас магнетизмът е много нетраен и въпреки че е мощен при създаването си, тази сила избледнява, ако не е преднамерено създадена посредством ритуал. Ужасяващата атмосфера, която обкръжава жертвата на окултна атака, не е трудна за премахване, макар че тя бързо се оформя отново, ако не са прочистени факторите, които я създават. Най-ефикасният начин да се избавите от магнетизма, е да се преселите на някое ново място, като не вземате нищо от старите си лични вещи. Това обаче е непостижим съвет за много хора. Има и други средства, които ни дават възможност да постигнем целта си почти толкова резултатно. Ако е осъществимо по някакъв начин, посъветвайте пострадалия от окултна атака да се премести временно в друга среда, като вземе със себе си много малко лични вещи. Нека жертвата облече нови дрехи или току-що взети от химическо чистене и да запази в тайна своето местонахождение.
Има старо поверие, че вещицата може да бъде отклонена от следата, ако се пресече течаща вода. Много от тези народни поверия имат реален и конкретен произход, колкото и суеверия да са наслоени върху тях.
Ние имаме недостатъчно точни познания относно тези фини и неуловими сили, които са в основата и на окултната атака, и на духовното изцеление, но имаме основателни причини да вярваме, че те по своята същност са много близки до електричеството. Те не са неодушевени сили, а имат в своята същност нещо, което е сходно на живота, макар и от по-нисш тип.
Ако ние работим върху една комбинирана аналогия на електричеството и бактериологията, отиваме твърде близо до фактите; толкова близо поне, колкото ни позволяват настоящите познания. С други думи, ако нашите действия са подчинени на схващането, че мисълта притежава комбинираните качества на електричеството и бактериите, ние ще достигнем до достатъчно прецизен метод за управление и следване на своя път, дори и в отсъствието на определени познания и реално наблюдение. Ако разгледаме различните методи, прилагани в народните поверия от всички епохи, ще забележим, че те се подчиняват на тази хипотеза. Течащата вода има определени електрически качества, които могат да се доловят по пръчката за откриване на подпочвени води от достатъчно чувствителен човек. Какъвто и да бъде този ефект върху търсещия вода, той вероятно е същото нещо, което влияе и при окултната атака. Още повече, като си спомним, че течащата вода може да отклони ловджийските кучета от дирята, ще видим, че не можем да бъдем обвинени в суеверие, ако вярваме в старото народно поверие за вещиците и видим резултатите.
Водата също е средство за пречистване. Тя е използвана от Църквата при обредното кръщение, а от окултистите – за подготовка на мястото, където ще се извършва дадена церемония. По-точно за тази цел във водата трябва да има сол и тогава солта и водата се благославят чрез могъщи ритуали на призоваване. Това се извършва и от свещеника при приготвянето на светената вода, независимо дали за кръщение, или за пълненето на съда за светена вода.
Що се отнася до окултистите, солта за тях е емблема на Елемента Земя. Тя също е кристална субстанция, а веществата с този строеж приемат и задържат етерния магнетизъм по-добре от всички други. Водата, от друга страна, е емблема на психичната сфера. Тези две владения съсредоточават най-голямата част от окултното зло. Рядко наистина висшата духовна злонамереност ни достига в ефирните владения на нашия разум или в огнените кралства на духа ни. Ако искаме да постигнем достъп или да работим на определена сфера, ние използваме като база подходяща субстанция. Следователно разтворът от сол и вода образува по-добра база, отколкото взети поотделно, тъй като тази база ни дава възможност да покрием цялата сфера на възможни действия в единствен акт. Може да е интересно да отбележим, във връзка с магическите качества на кристалните субстанции, че те се използват в безжичните апарати, за да долавят фините вибрации в етера. Още веднъж ние се приближихме съвсем до нашата електро-бактериологична аналогия.
При опит за разкъсване на психичен контакт отлично средство е потърпевшият да се потопи във вана с вода, която е била специално осветена за целта. Следва преобличане в нови или поне току-що изпрани дрехи и на всяка цена – преместване в друга стая. Ако това не може да стане, преместете леглото, като внимавате то да бъде под различен ъгъл. Тоест, ако жертвата е имала навика да спи в посока север-юг, сега леглото трябва да е насочено по посока изток- запад.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар