// Вие четете...

Начини на манипулиране

Манипулиране, чрез секса?

„Добре е да заплашваш този, който се бои от заплахи.“

Манипулират ли децата чрез чувството за вина?
Чувството за вина по отношение на родителите може да се преобърне. Вината е двупосочна улица и децата могат да я използуват със същия успех, за да манипулират родителите си.
Ако едно дете разбере, че родителят не може да му помогне в моменти на неудачи и ще се чувства виновен, че не е добър родител, често ще се опитва да използува тази вина, за да манипулира родителя си. Като направи сцена в магазина, детето може да получи желания бонбон. „Бащата на Силвия й позволява да прави това.“ Следователно той е добър баща, а ти не си. „Ти не ме обичаш. Ако ме обичаше, нямаше да се отнасяш така с мене.“ И накрая: „Сигурно сте ме осиновили. Ако ми бяхте истински родители, нямаше да се отнасяте така с мен.“ Подтекстът във всички тези твърдения е един и същ. Ти като родител би трябвало да се чувствуваш виновен за това, че се отнасяш така към мен, твоето дете. Разбира се, децата научават това поведение за насаждане на вина, като наблюдават, как големите си служат с него, за да получат каквото желаят. Чувството за вина не е естествено поведение. То е заучена емоционална реакция, която може да се използува само ако жертвата покаже на противника си, че е уязвима. Децата разбират, кога сте уязвим. Ако, за да постигнат целта си, непрекъснато ви напомнят, какво сте направили или не сте направили, това означава, че са усвоили номера с вината. Ако децата ви прилагат тази тактика, сигурно са я научили отнякъде, най-вероятно от вас.
Насаждат ли ни чувство за вина в училище?
Учителите понякога са превъзходни майстори в насаждането на чувство за вина, а децата са извънредно податливи и са идеални обекти за манипулация. Ето някои от сигналите, които отравят настоящите моменти на младежите: „Майка ти истински ще се разочарова от тебе.“ „Би трябвало да те е срам, че получи ниска оценка. Толкова умно момче си.“ „Как можеш да огорчаваш родителите си по този начин, след като направиха всичко за тебе? Не знаеш ли колко много искат да постъпиш в университет?“ „Не издържа теста, защото не учи достатъчно. Сега се сърди на себе си.“
Чувството за вина често се използува в училищата, за да бъдат накарани децата да вършат определени неща по определен начин. Помнете, че дори когато пораснете, оставате продукт на тази образователна система.
Какво да кажем за религията по отношение на чувство за вина?
Религията често се използува, за да насажда вина и оттам да манипулира хората. В този случай ние мамим бога. Понякога твърдението е, че щом не се държите добре, няма да отидете на небето. „Ако обичаше бога, нямаше да се държиш така.“ „Ако не се разкаеш за греховете си, няма да отидеш на небето.“ „Трябва да чувстваш угризения, задето не ходиш всяка седмица на църква и, ако угризенията ти са достатъчно силни, може би ще получиш опрощение.“ „Трябва да се срамуваш, задето си престъпил една от божиите заповеди.“
Манипулиране, чрез секса?
Сферата в която чувството на вина процъфтява в нашето общество е сексът. Вече стана въпрос, как родителите насаждат у децата чувство за вина заради постъпки или мисли, свързани със секса. По въпросите на секса възрастните се чувстват не по-малко гузни. Тайно се промъкват на прожекции на порнографски филми, така че другите да не разберат, колко са порочни.
Чувство за вина пораждат и еротичните фантазии. Мнозина изпитват угризения, когато имат такива мисли и не признават, че фантазират в разговор в тесен кръг с близки хора. Ако трябва да локализираме центъра на вината на човешкото тяло, бихме казали, че е между двата големи пръста на краката.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар