// Вие четете...

Начини на манипулиране

Манипулатори – кредитори.

I117„Ако не дадеш – ще изгубиш приятел, ако дадеш – ще изгубиш и приятеля, и парите.“

Манипулатори – кредитори.

Да се взема назаем е етично. Да не се връща заем е не етично. Някой е взел пари на заем и е обещал да ги върне. Но не ги е върнал – значи е излъгал. Всяка лъжа води до война. Измамникът е взел пари на заем, а това е територия на кредитора. И тъй като не връща парите след определения срок, той сам поема по пътя на войната. А за кредитора това е свещена война. Той се опитва да прогони натрапника от своята територия. Моралът е на негова страна. Като морален човек той може да се обръща към своя длъжник толкова пъти, колкото счете за нужно. И това ще бъде етично. Много хора не искат или не могат да водят военни действия, дори из своите изконни територии. Тяхно право е да не желаят. Ако не умеят да воюват трябва да се научат и да се опитат да победят.
Похват „Още и още“.
Всеки ден, а още по-добре и по няколко пъти дори на ден трябва да се безпокои длъжника, като му се звъни по телефона или като се ходи лично при него. Тези разговори за дълга са неприятни не само за длъжника, но и за кредитора. Длъжникът трябва да се манипулира, като се призовава гласът на неговата съвест. Предупреждавайте го за имиджа му, говорете за неговите връзки, но се старайте да не го заплашвате открито. Стремете се да запазите отношенията си.
Той ви казва: „Ела след месец, може би ще имам пари“, а вие си продължавайте своето: „утре ще дойда. Довечера ще ти се обадя по телефона, може през това време пък нещо да се е променило при теб.“
Звънете, ходете, напомняйте чрез познати, предлагайте варианти за връщане на дълга. Още и още, още и още. Не спирайте. Продължавайте упорито. Изтощавайте го. Не се съгласявайте с условията на длъжника си, ако той се опита да получи голяма отсрочка. Помнете, че под лежащ камък вода не тече, ако точно това иска длъжникът ви от вас.
Похват „Постави се на моето място“.
Похватът е много ефективен. Можем да го считаме за универсален. Същността му се състои в това, че вие предлагате на длъжника си да се постави на вашето място и го питате: „Какво щеше да направиш?“
Той естествено няма да иска да си смените местата. На вашето място не се чувства удобно. Но вие сте упорити: „Все пак, постави се на моето място, как щеше да постъпиш?“
Вашата задача е да го накарате да ви каже какво би направил тогава. Той може да започне да блъфира и да казва: „Нищо нямаше да правя, щях да чакам. Нали ми обещават да ми ги върнат.“ А вие пак на своето: „Не хитрувай!“ Когато успеете да го накарате да ви предложи „нормални“ варианти, му кажете: „Виждаш ли, а аз и половината от това още не съм направил. Какво да те правя сега?“
Манипулаторът дърпа струните на съвестта, на страха и на комфорта.
Похват „Висши ценности“.
Когато използвате този похват, трябва да наблягате върху общочовешките ценности: порядъчност, надеждност, приятелство и честност. Техниката на похвата е много проста: нужно е да посочите на длъжника си ценностите на които винаги сте държали. Това вие позволило да имате добри отношения с него до момента, когато той не ви е върнал парите навреме. Но вие все още се надявате, че това е само някакво недоразумение.
Например: „Винаги съм ценял нашето приятелство. А сега какво се оказа? Между нас ще застанат някакви си пари?“ Или „За мен ти винаги си бил честен и порядъчен човек. Не разбирам какво става с теб, защо не си връщаш дълга?“
Ясно е, че отношението ви към този човек вече се е променило. Но вие трябва да представите нещата така, сякаш няма никаква промяна. Това ще ви позволи да говорите искрено.
Именно заради вашата искреност ще зазвучат струните, които вие ще подръпнете: на приятелството, на порядъчността и на честта.
Похват „Нямам време“.
Похватът представя ситуацията по следния начин: кредиторът не може да чака – няма време. Той вече е дал парите. А сега губи още един безценен ресурс – времето. Обикновено манипулаторът, който прилага този похват, сварва длъжника си неподготвен. Манипулиращия трябва да е уверен в себе си. Предварително трябва да предвиди всички възможни варианти на отговорите на длъжника си. Трябва да реагира на тях бързо и да не позволява на съперника си да завземе управлението.
„Хайде, хайде“ – примерно такава нагласа трябва да има кредиторът.
„Нямам никакво време, искам да ми върнеш парите сега. Много са ми нужни. Все още нямаш пари? Поискай от някого, например от Иванов, или от баща си. Хайде приготвяй се и да тръгваме. Мисли, мисли откъде да вземеш пари. Можеш да вземеш бърз кредит от банката. Заложи си колата. Хайде, хайде! Да не забравиш личната си карта и документите на колата. А, ти можеш или по-добре е да я продадеш. Имам и купувач. Хайде побързай! Нали ти казах вече, че нямам никакво време. Хайде да тръгваме!“
Похватът е доста сложен и изисква не малко енергия, но пък е много ефективен.
Истината е на страната на кредитора. Той има право да се държи по този начин. Важното е да не се разделяте с образа си на положителен герой. Не трябва да заплашвате.
Макар че, освен другите струни, у марионетката зазвучава и струната на страха: „Защо толкова внезапно му потрябваха парите?“ Именно на този въпрос манипулаторът трябва да отговори уклончиво: „Нужни ми са и то спешно. Нали не съм длъжен да ти се отчитам за всичките си планове?“
Похват „Какво печелиш и какво губиш“.
Похватът включва анализ на ситуацията, който манипулаторът – кредитор трябва да направи.
„И така, вече втора седмица след изтичането на срока не ми връщаш парите. Хайде да видим, какво печелиш и какво губиш от тази ситуация. Първо, поставяш под съмнение запазването на нашите добри отношения, нали така? Така е. Второ, не ми позволяваш да използва, парите си и така ме лишаваш от печалба. Е, ти ще си платиш лихвите, макар че те са несравними с моята печалба. Трето, създаваш си определена репутация и едва ли някой ще ти даде пари за в бъдеще. Виждаш ли, колко много са минусите? А плюсовете? Има ли въобще такива? Помисли си. Е, кога ще ми върнеш парите?“
Похват „Сам избери“.
Проведете следния разговор: „Според теб кой иска заем? Точно така, всеки човек, който се нуждае, може да поиска пари назаем. А кой си връща дълговете? Правилно – всички. Щом са взели пари, трябва да ги върнат. А кои хора не си връщат дълговете? Има и такива. Това са или бедни хора, загубили всичко, което имат, или са мошеници. Ти изглежда не си беден. Ето, облечен си добре, имаш прилична кола. Значи ли, че си мошеник? Изглежда, че не си. Тогава, кога ще ми върнеш дълга?“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар