// Вие четете...

Морал и Православие

Магьосници и гадатели.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„На света няма чак толкова истина, че да я намаляваме с лъжа.“

Магьосници и гадатели.

Господ казва: „Не слушайте вашите гадатели, вашите съновници, вашите магьосници и вашите звездобройци, защото те ви пророкуват лъжа.“
Една от най-съблазните за съвременния човек са магьосниците, врачките, екстрасенсите и астролозите. Трудностите и изпитанията на човека са ежедневие. В интензивния и забързан живот той става все по-объркан и бездуховен, търсейки възможно най-бързия начин да разреши проблемите си. В такива моменти хората атеисти или със по-слаба вяра и познания прибягват до услугите на най различни окултисти. За последните това е просто бизнес, но като ползваме услугите на такива хора ние търсим помощ от самия дявол. Както при самото кръщение всеки човек получава ангел хранител, така и над всеки окултист стои поднебесен нечестив дух (дявол), който му помага в неговата дейност. „Нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината в тоя век, против под небесните духове на злобата.“
Много бизнесмени, политици и влиятелни хора си имат лични врачки, които контролират и насочват поведението им в живота. Естествено в повечето случаи врачката казва винаги това, което е угодно на нейния работодател. С омайни думи тя се стреми да се хареса на клиента си, като му прогнозира положително бъдеще. Много рядко врачката прогнозира лоши вести, освен ако прецени, че трябва за момента да стресира клиента си.
Гордостта и себелюбието пречат на човека да отиде при енорийския свещеник, за да се разкрие и да поиска помощ чрез молитва. За него по-лесно и безотговорно е да попита врачката, без да е на ясно в какво бесовско съглашателство влиза. „Не бива да се намира у тебе предсказвач гадател, вражач, вълшебник, омайник, нито който извиква духове, ни магьосник, нито който пита мъртвите, защото всеки, който върши това, е гнусен пред Господа.“
Категорично е, че не можем да делим врачките на добри и лоши. Можем само да ги разделим на тези, които наистина могат да влияят на другите и до известна степен да предсказват с помощта на дявола и други, които са типични измамници и си измислят „информацията“. Дяволът се нуждае от хора, които да му помагат в неговата пъклена дейност, но горко на тези чрез които става това.
Има случай, когато Св. ап. Павел е изгонвал зли духов от хора. „И като отивахме на молитва, срещна ни една слугиня у която имаше дух да предрича и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си. Като вървеше след Павла и след нас тя викаше и думаше: тия човеци са роби на Бога Всевишний и ни възвестяват път за спасение. Това правеше тя през много дни. А Павел, отегчен, обърна се и рече на духа: в името на Исуса Христа заповядвам ти да излезеш из нея. И духът излезе в същия час. Тогава господарите й, като видяха, че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила и ги завлякоха на тържището при началниците. И като ги доведоха пред воеводите, казаха: тия човеци, които са иудеи, бунтуват града ни проповядват обичаи, каквито ние като римляни не бива нито да приемаме, нито да изпълняваме. Тогава тълпата налетя върху тях, а войводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият с тояги. И като им наложиха много удари, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази. Като получи такава заповед, стражарят ги хвърли във вътрешната тъмница и нозете им стегна в клада. Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха. Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните основи се поклатиха. Веднага всички врати се отвориха и оковите на всички изпопадаха. А тъмничния стражар, като се събуди и видя, че тъмничните врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел викна с висок глас и каза: Да не си сторим нищо лошо, защото всички сме тук. Той поиска светило, втурна се разтреперен, падна пред Павел и Сила и като ги изведе вън, каза: господари, какво трябва да правя, за да се спася? А те отговориха: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целия ти дом. И възвестиха словото Господне, нему и на всичките, които бяха в къщата му. Като ги прибра в оня час през ноща, уми им раните и веднага се покръсти, сам той и всичките му домашни. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога.“
Под небесните бесовски сили по всякакъв начин се стремят да завладеят колкото се може повече човеци, за да ги превърнат в свои слуги на земята. Има хора, които въпреки всичко с Божията помощ са намерили пътя към православния храм. Много са случаите на обсебени от бесове хора, на които след като се прочете съответната молитва си отиват от храма успокоени. Очевидно е, че тези хора са били обсебени от тъмни демонски сили и Дяволът е този, който ще направи всичко за да продължат да му слугуват, дори ще им се яви като ангел небесен, за да ги заблуди. Бог и ангелите обаче никого и никога не принуждават да вършат каквото и да било, защото Всевишният е създал човека със свободна воля.
Не бива да се вярва на врачки, гледачки, екстрасенси, които са окичили своите бърлоги с икони, за да се легитимират като истински. Даже в много случаи те изпращат хората в храма само за да им повярват и да ги обсебят напълно.
Човек в своето заблуждение е склонен да повярва на врачка, която преди да стане такава като човек е творение Божие, вместо да вярва в Твореца и посланието Му към човека и Светото Писание. Стигнало се е до там, че в Европа съществуват училища за магове, където магьосниците получават своите дипломи, за да се легитимират като такива. Световни вещари периодично се явяват в медиите, за да предсказват бъдещи трагедии и катаклизми. Целта на Сатаната е да всява тъга и несигурност сред човеците, а алчните за пари медии дават възможност на неговите слуги за изява.
Често врачките посочват мъртвите като свои информатори, но е необходимо да се знае, че с мъртвите се разпорежда само Господ в отвъдния свят. Не е възможно, когато на някой му хрумне да ги вика при себе си на земята и да разговаря с тях, защото твърде лукави и нечестиви поднебесните духове се преструват на един или друг покойник. „Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци, и при магьосници не ходете, и не се оставяйте да ви оскверняват. Аз съм Господ Бог ваш.“

Коментари

Един коментар към “Магьосници и гадатели.”

  1. Ние вярваме във всичко това подкрепете ни.

    Posted by Всички обяви | 10.05.2014, 19:46

Отговори на Всички обяви