// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Магическите призиви на Сатаниста.

Сатана„Светът е и сладък, и горчив, но горчивините в него са повече.“

Магическите призиви на Сатаниста.

В Сатанинските ритуали се използва Еноховият език, който е Магическият език и е считан за по-древен от санскритския. Ползва се със собствена граматическа фонетика и синтактична основа. По някои звуци напомня на арабския, а по други на иврит и латински. За първи път се появява в печат през 1659 година в биографията на известния ясновидец и придворен астролог от XIV век Джон Дий. Това произведение от Мерик Казабон описва изкуството на взиране в кристал на окултиста Дий и колегата му Едуард Кели.
Кели, който бил ясновидецът вместо обичайното кристално кълбо използвал многофасетен трапезохедрон. „Ангелите“, за които става дума в първото откровение на Кели за Еноховите Ключове, получено през прозорците на кристала, са „ангели“ само, защото окултистите през онези дни страдали от метафизически запек. Сега кристалът се прояснява и „ангелите“ се виждат като „ъгли“ и прозорците към четвъртото измерение са отворени, а за страхливите това са вратите на Ада.
Представения превод на следващите призиви, звучат архаично, но това е Сатанински вярната и неподправена версия на използваните ключове от Ордена на Златна Зора в края на деветнадесетото столетие. В Еноховия език значението на думите, съчетано с качеството им, създават звуков модел, който може да причини страховита реакция в атмосферата. Варварските звукови качества придават на езика истинско магическо въздействие, което не може да се опише.
Еноховите ключове или призиви са били забулени в тайна много години. Малкото съществуващи публикации напълно елиминират правилното изговаряне, тъй като точният превод е бил замаскиран чрез употребата на евфемизми, предназначени само да отклонят от следата неспособния магьосник или евентуалния инквизитор.
Апокрифни, каквито са станали Еноховите призиви са химни на Сатанинската вяра. Освободени от такива, някога прагматични, варосвания като „свято“ и „ангелско“, и произволно избрани груби числа, единствената цел на които била да действат като заместители на „богохулни“ думи. Това следователно, са истинските Енохови призиви, такива каквито са били получени от една незнайна ръка.
При ритуала се произнасят само текстовете на Енохов език, дадени на латиница. Думите се произнасят така както се четат, бавно и напевно. Преводите им са само информативни, доколкото позволява езиковата структура на английския език.
Но нека да видим за какви призиви става въпрос? Да вземем първият Енохов призив, който представлява една първоначална прокламация от Сатаната, постановяваща зараждането на законите на предходните теологии и трайната сила, присъща за тези, които са достатъчно смели да признаят земните начала и абсолюти. „Аз царувам над вас, казва Господарят на Земята, във власт издигнат отгоре и отдолу, в чиито ръце слънцето е бляскав меч, а луната всепроникващ огън; който взима мерките на вашите одежди според моите и ви придържам с дланите на моите ръце и огрявам одеждите ви с адска светлина. Аз дадох ви закон светиите да управлявате и дадох ви род с мъдрост върховна. Вий надигнахте гласовете си и заклехте се във вярност на Този, който живее тържествуващ, без начало и без край, който сияе като пламък сред вашите палати и царува сред вас като везните на живота! Затова задействайте се и се появете! Разкрийте тайнствата на вашето сътворение! Бъдете приятелски настроени към мен, защото аз съм същият! – Истинският почитател на най-върховния и Неизразим Цар на Ада!”
За да отдаде почит на същинските страсти, които поддържат продължението на самия живот, вторият призив превръща това признаване на нашето земно наследство в един талисман на силата. Третия призив поверява управлението на Земята в ръцете на онези велики Сатанински магьосници, които през всичките векове са властвали над народите по света. Четвъртият призив се отнася до цикличността на епохите във времето. Петият призив постановява назначаването на традиционните първосвещеници и вещери върху земята от Сатаната с цел подвеждане. Шестият призив установява структурата и формата на това, което стана Ордена на Трапезоида и Църквата на Сатаната. Седмият призив се използва, за да се инвокира страст, за да се отдаде почит на обаянието и за да се ликува в удоволствията на плътта. Осмият призив се отнася за започването на Сатанинската Ера. Деветият призив предупреждава за употребата на вещества, средства и фармацевтични препарати, които биха могли да доведат до илюзия и в последствие до заробването на господаря. Защита срещу фалшиви стойности. Десетият призив предизвиква неистов гняв и поражда насилие. Единадесетият призив се използва, за да възвести настъпването на смъртта и осигурява поддръжка отвъд гроба. Привързва към земята. Погребален зов. Дванадесетият призив се използва, за да даде израз на негодуванието срещу човешката нужда от мизерия и предизвиква болка и конфликт на тези, които причиняват неприятности. Тринадесетия призив се използва да направи похотливи фригидните и да обезпокои тези, които отричат удоволствията на секса. Четиринадесетият призив е зов за отмъщение и проявлението на справедливостта! Петнадесетият призив е решение за приемане и разбиране на учителите, чийто дълг е да ръководят тези, които се стремят към духовни богове. Шестнадесетият призив разпознава чудните контрасти на земята и поддържа тези разграничения. Седемнадесетият призив се използва за просветление на оглупелите и унищожава чрез откровение. Осемнадесетият призив отваря вратите на Ада и предизвиква появата на Луцифер и неговата благословия.
Деветнадесетият призив е великият поддръжник на естествения баланс на земята, законът на икономията и на джунглата. Той разобличава всяко лицемерие и превзетата набожност пада като роб пред него. Той предизвиква най-голямото изливане на гняв върху мизерника и полага основата на успеха за този, който обича живота.
“Разтворете широко вратите на Ада! Низшите небеса под вас, нека ви слугуват! Управлявайте тези, които управляват! Събаряйте такива дето падат. Раждайте тези, които израстват и унищожавайте гнилите. Нито едно място, нека не остане в едно число. Прибавяйте и намалявайте докато звездите не бъдат преброени. Надигнете се! Задействайте се! и се явете пред завета на неговата уста, в който Той ни се е заклел пред своята справедливост. Разкрийте тайнствата на вашето сътворение и ни направете съучастници в Неосквернената Мъдрост.”

Коментари

Един коментар към “Магическите призиви на Сатаниста.”

  1. Светът не е нито сладък, нито горчив. Той си е просто свят. Ние сме тези, на които им се вижда сладък или горчив 🙂

    Posted by 5ko | 14.05.2014, 18:47

Отговори на 5ko