// Вие четете...

Капризи на времето

Къде на Земята времето е най-устойчиво и най-малко „капризно”?

Измененията на времето са свързани с процесите на топло обмена, различното постъпление на слънчева топлина през различните сезони, с влиянието на релефа на местността и с постилащата повърхност. Най-стабилно е времето там, където нееднородните факторите на влияние, източниците на топлина и компонентите на механизма на циркулация на въздухообмена са най-постоянни.
Ако търсим постоянство на топлинния режим, то той е най-постоянен над екваториалните райони на океаните. Но пък там са силни процесите на конвекция (вертикален подем на нагретия въздух от земната повърхност) и независимо, че годишната амплитуда на температура е от порядъка на няколко градуса, и между сезоните няма различия, проливните дъждове, бурите, и неустойчивостта на вятъра не лишават времето от „капризи”. Поради това „рай” за времето ще се наложи да търсим по-далеч от екватора в субтропичния пояс на високо налягане, но отново над океана. Като такъв „рай” могат да се считат Канарските острови. Сух и топъл климат с незначителна амплитуда на колебанията на температурата на въздуха между лято и зима, която е около 6ºС, при средна годишна температура 20ºС, валежите не са много, но са достатъчни за нормалното развитие на растителността 300 – 500 мм/г. Преобладава слънчевото време, без силни ветрове и опасни явления. До тук казаното се отнася за равнинните местности, а за планинските райони условията са по-различни, но въпреки това времето е достатъчно стабилно в течение на цялата година. Аналогични климатични условия може да се наблюдават и на други острови в субтропичния пояс на високо налягане, както в северното, така и в южното полукълбо.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар