// Вие четете...

Поведенчески модели

Къде е проблемът?

DSC_0100„Всички девойки са добри, откъде се вземат лошите жени.“

Къде е проблемът?

Проблемът между мъжете и жените е, не че едните са по-добри или по-лоши от другите, а че те просто са различни. Вече от години този факт е добре известен, но също така на всички е ясно, че ако някой публично заговори за него в този наш крайно ориентиран „равноправен“ свят, обществото по всяка вероятност много бързо ще ги обругае. Защото нашето общество си е навило на пръста, че мъжете и жените притежават напълно еднакви способности, умения и потенциал, и то точно днес, когато, по ирония на съдбата, живота и науката ни доказват, че те всъщност са напълно различни.
Ако съумеем да осъзнаем разликите между мъжете и жените, най-сетне ще започнем да градим бъдещето си наистина с колективни усилия, а не въз основа единствено на индивидуалните ни слабости. Изводите наистина могат да ни се сторят спорни или противоречиви, на моменти дори крайно смущаващи, но те несъмнено ще помогнат на всички ни да си обясним и наистина да разберем онези странни неща, които стават между мъжете и жените.
Една от най-трудните ни задачи е да се накарат обществените и частните организации да коментират някои факти, например като тези, защо по-малко от 1% от всички пилоти в търговската авиация са жени. Със сигурност ще установите, че ако се опитате да обсъдите този факт с отговорни служители на различни нива, те всички ще откажат да дадат мнение по въпроса, защото се боят, че ще бъдат обвинени в антифеминизъм и сексизъм, тоест „полова пристрастност“.
Сексизмът е убеждението, че жените и мъжете не са равни и че те не трябва да имат равни права. Обикновено се свежда до вяра в превъзходството на мъжете и в резултат на което към дискриминационно поведение спрямо жените. Това често означава убеждение, че мъжете са по-добри от жените и заслужават да упражнява контрол над тях.
Терминът се поява през 1960, с цел да се създаде една аналогия на думата расизъм, която създава отрицателните стереотипи за цвета на кожата, по същия начин думата сексизъм създава негативните стереотипи за жените и играе подобна роля в обществото.
Първоначалното разбиране за сексизъм са патриархалните нагласи, където жертвите на дискриминация са били само жени, но вече те могат да вземат по-широк смисъл, обхващащ всички форми на дискриминация, основана на пола, жертви на които могат да бъдат както жените, така и мъжете. Това понятие не се среща само в литературата. В някои съвременни дефиниции на понятието се подчертава, че същността на сексизма е власт и контрол, в повечето случаи изпитван от жени.
Нещо повече, по-голямата част от представителите на тези организации ще ви откажат с категоричното „без коментар“, а някои може дори да ви заплашат със съд, ако името им бъде споменато някъде в общественото пространство. По принцип жените на ръководни постове са по-склонни да сътрудничат, въпреки че повечето ще заемат отбранителна позиция, преди още да са разбрали, че вашето питане е опит за атака срещу феминизма.
Все пак, ако някои от тях се съгласят да ви предоставят своето мнение, то това ще е при определени условия, например „при изключен микрофон“, в полутъмни кабинети, зад залостени врати и при изрично поискани и дадени гаранции, че няма да бъдат цитирани, нито пък ще бъдат споменавани имената на ръководените от тях организации. Възможни са два вида мнения, като едното ще бъде съобразено с модерната обществена настройка за „равноправие“, а другото най-вероятно ще отразява истинските им лични убеждения, но то в никакъв случай не бива да бъде цитирано.
Със сигурност може да се твърди, че публикации от подобен род ще ви се сторят на моменти предизвикателни, друг път дразнещо смущаващи, но по-важното е, че при всички случаи ще ви бъдат интересни.
Защо се занимаваме с тази проблематика, за отношенията между мъжа и жената ли, ами защото както вече знаете нашия девиз е „Тук ще научите повече за поведението на времето, морето и хората“.
Може би често сте си задавали въпроса: – Но защо не ме разбира? Много двойки се провалят и разделят, защото мъжете все още не разбират, защо една жена не може да постъпва като мъж, а жените очакват от мъжете си да реагират като тях самите. Отговорът на този въпрос се крие в базата данни и в модела на поведение на всеки един от нас. Разсъжденията по тази проблематика ще ни даде възможност по-добре да разбираме не само представителите на противоположния пол, но и самите себе си, а също така и да осъзнаем, че в резултат на това разбиране съвместният ни живот може да стане по-добър, по-здравословен и много по-хармоничен.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар