// Вие четете...

Защита от манипулации

Контра манипулация.

„Страхувай се докато опасността не е дошла, а после се бори с нея.“

Контра манипулация.

Техниката „Контра манипулация” съдържа съответните манипулативни действия от страна на марионетката.
Контра манипулацията вече не е позиционна, а делова борба. Това са военни действия при които действа принципът „кой – кого”. Разбира се, има надежда, че контра манипулацията ще отрезви съперника и той сам ще се откаже от боя. Но може да се случи и нещо друго. Тогава ще се наложи да се воюва до победния край. Като говорим за запазването на имиджа на положителен герой, трябва да признаем, че тази техника едва ли ще позволи това. Втория отговаря на заяждането на първия с дори още по-язвително заяждане.
Контра манипулацията се провежда в два случая.
1. Когато марионетката е със слаба позиция. („Не мога, затова”). Тя не е контролирала емоциите си и не е имала възможност да използва други методи. Звученето на струните се е оказало толкова силно, че това е породило агресия и е предизвикало контра атака.
2. Когато марионетката е със силна позиция („Мога и искам, затова”). Тя разбира, че я манипулират, но не намира смисъл в запазването на отношенията и провежда много по-мощна контра манипулация. Така тя показва на опонента си своята сила и сякаш му предлага да си премерят силите.
И така, от гледна точка на етиката „контра манипулатора” изглежда по-достойно, все пак той не е инициаторът, неговата реакция е само отговор. Той се бие „за правото дело”. Въпреки това контра манипулацията е път към войната. Тя наистина може да завърши и на етапа позиционна борба, когато съперниците само се опознават, но може да премине и в голямо кръвопролитие. Контра манипулаторът трябва да разбира това и да осъзнава последствията.

„Избягване”

Понякога е по-лесно да отминем манипулацията с многозначително мълчание или да се престорим, че не разбираме смисъла на казаното. Разбира се, този метод предполага умението ни да се владеем добре и да контролираме емоциите си.
Методът е добър с това, че марионетката не издава своите чувства на което се надява манипулаторът. Многозначителното мълчание струва скъпо. То дори може да се разглежда като контра похват.
Разбира се, по-лесно е марионетката да се престори, че не е разбрала или чула думите на манипулатора, отколкото да приложи метода „Пауза”. Понякога обаче това е достатъчно, за да бъде отложена по достоен начин борбата с по-силен противник.

„Аналитичен диалог”

Воденето на такъв диалог означава, че марионетката анализира някои моменти за себе си: защо ми казват това сега; защо по този начин; защо въобще ми го казват.
Ако манипулаторът ви задава въпрос, отговорете му кратко и едносрично – все пак не е много добре да се отговаря на въпроса с въпрос. И едва след това уточнявайте важните за вас неща. Не е изключено това да не е манипулация, както ви се е сторило. Във всеки случай задаването на въпроси е полезно. Освен че ще получите нужната ви информация ще имате възможност да поемете управлението и да принудите опонента си да се оправдава.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар