// Вие четете...

Капризи на времето

Колко са опасни мълниите?

Какво представляват другите видове мълнии?

Разклонена мълния, напомняща короната на дърво без листа, по своята природа – тя е линейна мълния, чиито разлика е само в това, че нейния разряд протича не по една, а по цяла система от канали. Ракетна мълния, отличава се от линейната с наличието на ред удебелявания по канала на разряда. Това са ярко светещи възли или „ракети”. Плоска мълния – безшумна, светеща, беловата част на буреносен облак, която е в продължение на части от секундата.

Колко са опасни гръмотевичните разряди и къде може да се защитим от тях?

Гръмотевичните разряди са изключително опасни. Силата на тока в канала на мълнията може да достигне стотици хиляди ампера. Ежегодно в страните с висока повторяемост на гръмотевични бури умират хиляди хора от удар на мълния. Болшинството от случаите на поразени от мълния хора са в селски райони. В градовете случаите на поразени хора от мълнии са рядкост, тъй като почти всички съоръжения имат гръмоотводи и могат да служат за надеждно укритие. Ако гръмотевичната буря е заварила човека на полето или в гората, следва да се избягва заставане под единични стоящи или много високи дървета.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар