// Вие четете...

Свойства на морската вода

Колко е солен морския лед?

Соленост на морския лед.

Под соленост на леда се разбира солеността на водата получена при топенето на леда. Морския лед, особено скоро образувалия се, представлява сам по себе си конгломерат от отделни кристали на пресния лед и течна прослойка на соления разсол, удържан от леда при замръзване на водата.
Солеността на леда зависи не само от солеността на водата, но и от скоростта на ледообразуването, от състоянието на морето във времето на ледообразуването, от възрастта на леда и неговата височина над нивото на морето. Колкото по бързо се образува ледът, толкова по-голяма е неговата соленост, тъй като в този случай само не голяма част от разсола успява да се проточи между кристалите във водата. Разплискването на водата на повърхността при новообразувания лед по време на вълнение също увеличава солеността на леда. По сравнение с пресноводния лед морския лед има понижена здравина, чийто величина зависи от величината на неговата соленост. В началния момент на своето образуване соления лед има най-малка здравина, тогава той по-скоро представлява смес от вода и лед, отколкото лед в пълния смисъл на думата.
Повърхностния слой лед, който се образува във време на силен студ, задържа голямо количество капки разсол. С увеличаване на вертикалната мощност на ледената покривка интензивността на нарастване на леда отслабва, което води до намаляване на количеството на разсола в ниския слой лед. По тази причина в образците от морски лед се наблюдава ясно изразен „клин на мътност” от млечно бяло или сиво на най-горния до почти прозрачен в най-долния слой лед.
Условията на корабоплаване в пресни и солени ледове са различни. Пресноводния лед се троши на малки късчета, които облепват корпуса на кораба, забавяйки неговия ход. Соления лед се разделя на големи блокове, които лесно се отместват от пътя на кораба и не задържат кораба като пресноводния.
Присъствието на снежна покривка над леда възпрепятства неговото топене. Снегът защитава леда от студа, благодарение на което той не е толкова чуплив, колкото се огъва, което затруднява неговото разбиване.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар