// Вие четете...

Времето и Океана

Кой на кого влияе?

„Скорпионът жили не от лоши чувства, а по природа. Жена, имаща любовници и жена, облизваща пяната от млякото, никога няма да се отучат от това.“

Съществува ли връзка между морските течения и режимът на вятъра?

Безусловно съществува, макар и да не е винаги явно изразена. Има в океана мощни течения, чийто направление почти точно съвпада с направлението на преобладаващите ветрове. Такива са Гълфстрийм в Атлантическия океан, чийто топли води са с направление от югозапад към североизток по „пътя на циклоните”, следвайки бреговете на Северна Америка към бреговете на Северна Европа.

Разбира се, че има и такива течения, водите на които се преместват не в строго съответствие с направлението на преобладаващите ветрове, такива като студеното Лабрадорско течение или теченията в проливите Босфор, Дарданели и Керченския пролив.
Закономерността за съответствие на повърхностните течения в океаните с направлението на движение на въздуха в ниските слоеве на тропосферата е забележима, както в ниските, така и в високите ширини.

В Тихия океан от двете страни на екватора от изток на запад, направленията на теченията са свързани с пасатните ветрове.

В Ледовития океан арктическите ледове дрейфуват в направление на преобладаващите ветрове.

При това, следва да се има в предвид, че скоростта на движение на водата е съществено различна от тази на въздуха, в съотношение 230 пъти по-ниска от тази на въздуха в атмосферата.

Освен това привеждайки в движение водите на океана, атмосферата изпитва обратното влияние на океана на състоянието на въздуха над неговата повърхност, в това число и на вятъра.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар