// Вие четете...

Местни признаци

Кои облаци са предвестници за буря?

Следва да се има в предвид, че характерните облаци – предвестници на бури не винаги се появяват на небето достатъчно рано. Така, за приближаването на фронтални бури през деня ни оповестяват самите буреносни облаци, които се появяват при подхода на атмосферния фронт, приближавайки се, като стена изградена от купесто дъждовни облаци с характерните за тях върхове – наковални видими от далече. Даже при отсъствие на други облаци – предвестници за буря пред фронта, наблюдател намиращ се на повърхността на земята, може да разпознае приближаването на буря до половин или до час. В други случаи, когато върхът на облака не се вижда, а се вижда само неговото основание, така наречената шквалова врата (врата на ада), или виме образен облак „маматус”, предсказването за приближаваща буря е възможно едва за 20 – 30 мин. по-рано. Буря, идваща с бързо движещ се студен фронт, може да бъде предсказана по-рано за половин, един час, още по предшестващите го характерни високо купести линзообразни или лещообразни облаци (Altocumulus lenticularis).
Значително по-просто и лесно е да се предвиди развитието на дневни вътрешно масови бури, които не са свързани с атмосферен фронт. Като общ признак за възникването на буря в следобедните часове може да се счита бързото развитие на купеста облачност още в сутрешните часове на деня, когато към 10 – 11 часа мощни купести облаци се струпват на небето, техните върхове, като кули бързо се издигат във височина. Към обяд върховете започват да се окръгляват, после се разстилат и стават широки, обрастват с разклонения в страни и прерастват в наковалня, тоест образуват се купесто дъждовни облаци, даващи следобед или в раните предвечерни часове проливни дъждове и гръмотевични бури.
Добър местен признак за предсказване на вътрешно масови топли бури са появата на високо купести люсповидни или наподобяващи малки кули облаци в сутрешните часове (Altocumulus flossus и Altocumulus castellanus). Бурята започва 4 – 6 часа след появата на такава облачност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар