// Вие четете...

Нашето самочувствие

Кои метеорологични елементи ни въздействат?

Кои метеорологични елементи въздействат на самочувствието на човека?

Преди всичко, това е температурата и влажността, които определят топло съдържанието на въздуха. След това се нарежда вятърът, доколкото той създава принудителна конвекция, благоприятна за човека в топло време и неблагоприятна в студено.
Слънчевата късовълнова и излъчваната от земната повърхност дълго вълнова радиация също играе важна роля в живота на човека. Към важните метеорологични характеристики, влияещи на човешкия организъм, следва да бъде прибавено и състоянието на небето, доколкото то определя условията на осветеност и количеството на постъпващите на Земята ултравиолетови лъчи, оказващи непосредствено въздействие върху кожата на човека. Не бива да не бъде споменато и атмосферното налягане, регулиращо парциалното налягане на кислорода. Определена роля играе и състоянието на магнитното поле на Земята, йонизацията на въздуха, атмосферното електричество. От само себе си разбира важността на опасните за човека явления стихийни бедствия от рода на смерчове, шквалове, наводнения и други.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар